INTERMIN -International Network of Raw Materials Training Centres

2018 Mar. 14.

A 2018 februárjában induló projekt célja képzési központok nemzetközi hálózatának feltérképezése, fejlesztése ásványi nyersanyag témakörben. A projekt a következő munkacsoportokból áll:

1. munkacsoport: ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos képzési programok feltérképezése

2. munkacsoport: ásványi nyersanyag kitermeléssel, feldolgozással foglalkozó vállalkozások szakemberekkel szembeni igényeinek feltérképezése

3. munkacsoport: hatékony képzési programok indítása

4. munkacsoport: képzési központok nemzetközi hálózatának kiépítése

5. munkacsoport: kommunikáció és tájékoztatás

6. munkacsoport: projekt menedzsment

7. munkacsoport: etikai kódex

Az MBFSZ munkatársai az 1. 2. és 5. munkacsoport munkájában vesznek részt.