Környezetállapot vizsgálat

2018 máj. 16.

Ingatlanok környezetállapotának szakszerű feltárása (fúrás, mintavételezés, értelmezés) területhasználati tervezéséhez, országszerte.

Az ingatlanok környezetállapotának ismerete különösen fontos, amennyiben a területhasználat felülvizsgálatára, megváltoztatására, illetve az ingatlan adás-vételére kerül sor. Ennek oka, hogy eltérő elvárásokat támaszt a területtel kapcsolatban, ha az addigi tevékenység megváltozik, pl. egy logisztikai telephely területén óvoda létesítését tűzik ki célul. A tervezett területhasználat által igényelt környezetállapot és a kiindulási helyzet között megteendő út ismerete elengedhetetlen. Ebben segít az alapállapot szakszerű felmérése, elemzése.

Osztályunk komplex módon, az állapotfelmérés megtervezésével, elvégzésével, az eredmények értelmezésével kínál segítséget ilyen helyzetben. A kérdéses ingatlanra szabott, archív környezet- és vízföldtani adatokra támaszkodó, új terepi vizsgálatokkal aktualizált adatgyűjtés biztosítja a terület megfelelő szintű megismerését, s ennek alapján a tulajdonos döntésének előkészítését.

 

A sekélyfúrásos talaj- és talajvíz mintavétel, a kiegészítő sekélygeofizikai vizsgálatok, a laboratóriumi mintaelemzések, és ezek értékelése alapján pontosan felvázolható a kérdéses terület kiindulási állapota. Az eredményeket a jogszabályban meghatározott, elemenként/vegyületenként rögzített egészségügyi határértékekkel összevetve javaslatok állíthatók össze a továbbiakban szükséges lépésekről is.