Geocore földtani tudásközpont

GINOP-2.3.3-15-2017-00043 GEOCORE Magminta, Gyűjteményi és Laboratóriumi földtani tudásközpont fejlesztése

 

 

Kedvezményezett:
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ, konzorcium vezető)
MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen (ATOMKI, konzorciumi partner)
Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet (AFKI, konzorciumi partner)
Támogatás összege: 649 729 101 Ft (100%-os támogatás)
Tervezett befejezés: 2020. június 30.

 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat konzorciumi partnereivel, a Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetével (AFKI) és az MTA ATOMKI-val nagy értékű pályázati támogatást nyert a magminta-raktári hálózat infrastrukturális fejlesztésére és a Rákóczibányán található raktárbázis korszerű magminta és gyűjteményi anyag feldolgozó munkahellyé valamint műszerközponttá fejlesztésére.
A Nógrádi kistérségben megvalósuló fejlesztés eredménye egy tudományos kutatóközpont lesz, amely a hazai igények kiszolgálásán túlmenően a nemzetközi kutatóhálózatokba történő bekapcsolódást a helyszínen megvalósítható mintaelőkészítő és laboratóriumi szolgáltatásokkal teszi vonzóvá a szakmai közönség számára. Ennek keretében a régi iskolaépületet felújítjuk és korszerű fúrómag- és mintafeldolgozó központtá alakítjuk. Az építészeti felújítást és bővítést követően a GEOCORE megnevezéssel létrejövő korszerű telephelyen mintegy 200 ezer darab gyűjteményi tételhez, 1239 darab fúráshoz, 32 890 magmintaládához, 298 778 méternyi magmintához férhet hozzá a tudományos, az ipari, vállalkozói szféra. A műszerekkel ellátott kutatószobáknak, az egyazon épületben megépülő kényelmes szálláslehetőségnek köszönhetően a bázis tartós helyszíni munkavégzésre is alkalmas lesz.