Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár

NYÁRI NYITVATARTÁSUNK:

A Földtani Könyvtár és Térképtár 
2018. július 23-től 2018. augusztus 24-ig
ZÁRVA tart.

Nyitás: 2018.augusztus 27-én
A Geofizikai Könyvtár
 
2018. július 31-től 2018. augusztus 20-ig
ZÁRVA tart.

Nyitás: 2018.augusztus 22-én 
Minden kedves Olvasónknak jó pihenést kívánunk!

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Földtani és Geofizikai Szakkönyvtára — mint a föld- és rokontudományok egyedüli magyarországi szakkönyvtárai — küldetésének tekinti hogy a könyvtári dokumentumokat (legyen az nyomtatott vagy elektronikus), Magyarország és szomszédos területeket is beleértve, a teljesség igényével gyűjtse, feltárja, rendszerezze, megőrizze és átadja kutatóinak, oktatóinak, a diákoknak és minden érdeklődő honpolgárnak.

2012 április 1-jén a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet összevonásával létrejött a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, majd 2017. július 1-vel  a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet beolvadt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba. Az új szervezet, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) továbbra is működteti az elődintézmények szakkönyvtárait, így a Földtani Szakkönyvtárat és a Geofizikai Szakkönyvtárat.

Az Olvasók jobb kiszolgálása érdekében a katalógusaink közös felületen is kereshetők. Gyorskeresés esetén a keresés automatikusan mindkét adatbázisban történik.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Geofizikai Szakkönyvtár könyvállománya maradéktalanul fel van dolgozva, a Földtani Szakkönyvtár feldolgozása folyamatban van.
Az MBFSZ immár összevontan, de továbbra is két telephelyen működő Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtára — mint a föld- és rokontudományok egyedüli magyarországi szakkönyvtára — küldetésének tekinti hogy a könyvtári dokumentumokat (legyen az nyomtatott vagy elektronikus), Magyarország és szomszédos területeket is beleértve, a teljesség igényével gyűjtse, feltárja, rendszerezze, megőrizze és átadja kutatóinak, oktatóinak, a diákoknak és minden érdeklődő honpolgárnak.
Ezzel szolgálva a földtani és geofizikai kutatást, népszerűsítve a földtani és geofizikai tudományt, segítve más rokonterületről érkezetteket és bekapcsolódva a hazai és külföldi könyvtárközi dokumentumellátás rendszerébe is.
Szeretnénk olyan felhasználóbarát könyvtárat kialakítani, amellyel segítjük a tudományos kutatást, elméleti és gyakorlati oktatást, önképzést, művelődést, a jövő szakembereinek képzését.
A könyvtár együttműködik más felsőoktatási, kutatási és egyéb tudományos intézetekkel is és segíti a Magyarhoni Földtani Társulat valamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete tevékenységét is.

Földtani Szakkönyvtár

NYITVATARTÁS:
Hétfő 9-18
Kedd 9-15* 
Szerda 9-15
Csütörtök 9-15*
Péntek 9-13
* csak olvasótermi szolgáltatás

ELÉRHETŐSÉG: 1143 Budapest, Stefánia út 14.
tel.: +36-1 251 2678
e-mail: mafi.library@mbfsz.gov.hu

Szabályzó dokumentumaink:
Könyvtárhasználati szabályzat, Kölcsönzési szabályzat

Könyvtári szolgáltatások:
Beiratkozott olvasóinknak az olvasótermi szolgáltatás és kölcsönzés ingyenes.
Segítséget nyújtunk a könyvtár használatához, irodalomkutatáshoz és adatbázisaink használatához.

  • HunTéka katalógus  az 1995 után leltárba vett könyveket, konferencia anyagokat, szakdolgozatokat, doktori értekezéseket, egyes folyóiratok monografikus köteteit és a visszamenőleg feldolgozott dokumentumokat tartalmazza.
  • Könyvtárunkban elektronikusan, teljes szövegel elérhető (előfizetett) folyóiratok listája.
  • CD-DVD nyilvántartásunkban az 1993 óta önállóan megjelent könyveket, szakdolgozatokat, doktori értekezéseket, konferencia anyagokat, katalógusokat, adatbázisokat gyűjtöttük össze.
  • Az Országos Széchenyi Könyvtár felületén keresztül elérhető MÁFI és MFGI periodikák.
  • A MÁFI és MFGI által kiadott térképek és magyarázók 1956-2015.
  • Szakmai kiadványok elektronikus elérhetősége.
  • Magyarország geológiai alapszelvényei

Geofizikai Szakkönyvtár

NYITVATARTÁS:

 munkanapokon 9.00-14.00 óráig

ELÉRHETŐSÉG: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

Tel: +36 1 363-2835

Fax: +36 1 363-7256

E-mail: elgi.library@mbfsz.gov.hu

Működési és Könyvtárhasználati Szabályzat

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár állományának alapját báró Eötvös Loránd hivatali és személyes hagyatékából származó könyvek és kéziratok képezik. Birtokunkban van Eötvös több művének eredeti kiadása, különlenyomata, - melyek a báró Eötvös Loránd Emlékkiállításon tekinthetők meg.

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár 1922 óta rendszerezve gyűjti a geofizika és rokontudományainak külföldi és hazai szakirodalmát (könyvek, folyóiratok, térképek, különlenyomatok, mikrofilmek, szabadalmak, szabványok, prospektusok, CD-k, DVD-k, stb.).

A gondozásunkban megjelenő kiadványokért cserébe 55 országból kapunk értékes szakirodalmat.

Az állomány feltártságát a kezdetektől kialakított és folyamatosan fejlesztett betűrendes és szakkatalógus biztosítja. A különböző dokumentumtípusok szerint épített katalógusok a könyvek, folyóiratok, térképek, különlenyomatok, fordítások, mikrofilmek, szabadalmak, szabványok, az utóbbi időben pedig a CD-k, DVD-k és egyéb elektronikus illetve audiovizuális kiadványok visszakereshetőségét biztosítják.

A téma szerinti keresést 1988-ig cédulakatalógus, majd 1988 után számítógépes katalógus teszi lehetővé a könyvtárat használók számára. Jelenleg a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer biztosítja a Geofizikai Szakkönyvtár állományának visszakereshetőségét.

Kép
A Geofizikai Szakkönyvtár olvasóterme

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár szolgáltatásait nyilvános feladatköréből adódóan a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat dolgozóin kívül más intézmények kutatói, egyetemek és főiskolák oktatói, hallgatói, tanulók és egyéb érdeklődők is használhatják.

A legújabb nyomtatott szakirodalom havi frissítéssel található meg az olvasótermi bemutatófalon.

Az Országos Geofizikai Szakkönyvtár hagyományos szolgáltatási mellett az EISZ (Web of Science, Science Direct, SpringerLink) és az EBSCO interneten keresztül elérhető adatbázisai is segítik a tájékoztató munkát.