Nagy sikerrel zajlott le a DARLINGe projekt zárókonferenciája

2019 Sep. 30.

A budapesti Gellért szállóban több mint 100 fő részvételével tartotta nemzetközi záró konferenciáját a Duna Transznacionális Program által támogatott DARLINGe projekt, amely a Kárpát-medence mély geotermikus erőforrásai hatékonyabb kihasználásának lehetőségeit vizsgálta. A rendezvény plenáris szekciójában Grosz Ákos az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Oroszi Viktor a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint Csalagovits Imre a Duna Transznacionális Program képviseletében köszöntötte a résztvevőket és tartott nyitóelőadásokat.

A fenntartható, független és stabil energiaellátás biztosítása és a klímabarát energiapolitika kialakítása – amelyben az energiahatékonyság erősítése és a megújuló energiaforrások használatának terjesztése központi elem – nemcsak Magyarország céljai között szerepel, de a többi szomszédos ország is kiemelt figyelmet fordít e területekre. A Kárpát-medence, ezen belül is Magyarország és annak déli szomszédjai a kedvező földtani adottságok következtében kimagasló geotermikus adottságokkal rendelkeznek, amelynek jelenlegi kihasználtsága messze alulmarad a természet adta lehetőségekhez képest. Ennek összetett műszaki-jogi-gazdasági okai vannak, amelyek sokoldalú vizsgálata a projekt fő feladata volt. 

A projektben 6 ország (Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Románia) geológiai szolgálatai, minisztériumok, egyetemek, önkormányzatok, ügynökségek és geotermikus energiahasznosítással foglalkozó cégek vettek részt, a konzorciumot a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat vezette.

A közel 3 évig tartó közös munka eredményeképp a partnerek számos előremutató eredményt értek el: lehatárolták és jellemezték az országhatárokon átnyúló nagy geotermikus rezervoárokat és ezek potenciálját összevetették a hőpiaci igényekkel; a 6 országból összesen több mint 760 termálkút adatait összegyűjtve és adatbázisba rendezve azok sokrétű értékelését végezték el, de emellett összehasonlító értékeléseket készítettek a geotermikus energia szabályozási és támogatási rendszerei vonatkozásában is. A projekt új, innovatív módszertanokat is kidolgozott a fenntartható geotermikus energiagazdálkodás támogatására, amelyeket 3 határokkal osztott pilot területen teszteltek.

Az eredmények leglátványosabb megjelenítése a Duna Régió Geotermikus Információs Platform (DRGIP – https://www.darlinge.eu), amely egy olyan, a projekt által fejlesztett interaktív weboldal, ahol a különböző területeket részletesebben elemző tematikus modulok mellett egy térképi felületen a különböző fúrási és térkép adatbázisok is megtekinthetőek.

A projekt mindvégig nagy figyelmet szentelt az eredmények széleskörű közzétételére, remélve hogy szakértői munkákra alapozott ajánlásai hozzájárulnak a nemzeti szakpolitikai célok támogatásához, a zöld gazdaságra való átálláshoz. Ennek keretében a zárórendezvényen a résztvevők átvehették a projekt eredményeit összefoglaló gazdagon illusztrált könyvet, illetve 3 brossúrát, amelyek a projekt honlapjáról – a többi tematikus szakmai jelentéssel együtt – letölthetőek (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge).