3D földtani modellek készítése

3D földtani modelleket fejlesztünk különböző projektek földtani megalapozására, egyéb modellek bemeneti tulajdonságainak definiálására.

A modellek készítése 3D vagy 2D szeizmikus adatrendszerek értelmezésén, az idő-mélység konverzió karotázs alapú megismerésén, mélyfúrások komplex geofizikai és földtani értelmezésén, koncepcionális földtani modellek megalkotásán, szelvények szerkesztésén alapul. Modelljeink lehetnek regionális, nagy felbontású, vagy országos, sőt Kárpát-medence méretű modellek is. A modellezést Arc-GIS 3D Analyst és Jewel Suite környezetben végezzük.


Projektvezető: Dr. Maros Gyula
E-mail: maros.gyula@mbfsz.gov.hu
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.
Telefon: +36 30 9600-588