HIRDETMÉNY - MBFSZ-HATÁROZAT/130-6/2019.

2019 jan. 28.

Az MBFSZ-HATÁROZAT/130-6/2019. számú határozat (Tiszabecs I.-homok, kavics bányatelek 2018-2027. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyás) az MBFSZ, mint másodfokú hatóság döntését tartalmazza.
Az 1993. évi XLVIII. törvény a -bányászatról 43/B. § (11) bekezdése, valamint a 2016. évi CL törvény az -általános közigazgatási rendtartásról 88. § (1) c) pontja alapján a bányafelügyelet a döntéseit hirdetmény útján közli.