Aktuális koncessziós pályázat

AZ ITM KÖZLEMÉNYE 

 

Tizenegy új pályázati felhívás bányászati koncessziós jog megszerzésére 

A kormány által 2013-ban elindított bányászati koncessziós rendszer keretében, immár hatodik alkalommal, összesen tizenegy magyarországi terület koncessziós jogára pályázhatnak a szektor befektetői. Szénhidrogén-kutatásra, -feltárásra és -kitermelésre Békéscsaba, Dráva, Körösladány, Szeged-Délkelet, Tard, Tiszafüred, Tiszatarján, Újszilvás és Zalaerdőd, míg geotermikus energia kutatásának, kinyerésének és hasznosításának céljából Gádoros és Nagykanizsa-Nyugat területre hirdet pályázatot a szakminisztérium. 

Az egyenlő elbánást biztosító pályázati eljárásban továbbra is részt vehet bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény által meghatározott átlátható szervezet, akár közös ajánlattétel keretében is. A pályázati kiírások a kitöltött koncessziós pályázati azonosító lap benyújtásával, területenként nettó százezer forintos vételáron vásárolhatók meg. 

A pályázatokat 2018. szeptember 26-án (Békéscsaba, Dráva, Körösladány, Szeged-Délkelet, Tard és Tiszafüred területre) és szeptember 27-én (Gádoros, Nagykanizsa-Nyugat, Tiszatarján, Újszilvás és Zalaerdőd esetében) 10 és 12 óra között, kizárólag személyesen lehet benyújtani a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Ügyfélszolgálati Irodájában. 

A feltételeknek megfelelő pályázatokat a benyújtási határidőt követő 90 napon belül elbírálják. Az eredményhirdetéstől számítva 90 nap áll rendelkezésre a szerződések megkötésére, a határidőt a szakminiszter egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.

A koncesszió időtartama geotermikus területek esetében a szerződés hatályba lépésétől számított 35 év, a szénhidrogén-kutatási területeknél pedig 20 év. Szerződésszerű és késedelem nélküli kötelezettség-teljesítés esetén a koncesszió egy alkalommal, az eredeti időtartamának legfeljebb a felével, pályázat kiírása nélkül is meghosszabbítható. 

Az eddig meghirdetett és lezárult öt koncesszió pályázatai nyomán az államnak összesen 10,5 milliárd forint bevétele keletkezett a befizetett nettó koncessziós díjakból.

A pályázati felhívások és további információk elérhetők a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján (www.mbfsz.gov.hu) és a kormányzati portálon, az Innovációs és Technológiai Minisztérium hírei között (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium), megtalálhatók az Európai Unió Hivatalos Lapjának C217-es és C218-as lapszámában (https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html), továbbá két magyarországi országos napilapban is. 


Innovációs és Technológiai Minisztérium
Kommunikációs Főosztály

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Budapest, 2018. június 26.

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉSZLETEI

 

11 újabb pályázat jelent meg a 6. bányászati koncesszió keretében


A bányászati ügyekért felelős szakminisztérium koncessziós pályázati felhívásokat tett közzé a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére Békéscsaba, Dráva, Körösladány, Szeged-Délkelet, Tard, Tiszafüred, Tiszatarján, Újszilvás és Zalaerdőd nevű területeken, továbbá a geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására Gádoros és Nagykanizsa-Nyugat nevű területeken. Az erről szóló közlemény megtekinthető a kormányzati portálon, az Innovációs és Technológiai Minisztérium hírei között (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium) is.

A pályázati felhívások megtekinthetők az EU Hivatalos Lapjában is:

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Statútum rendelet) 162. § (1) bekezdés c) pontja szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átnevezésével működik tovább, ezért a pályázati felhívás szövegében megjelent Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és nemzeti fejlesztési miniszter alatt 2018. május 22. napjától kezdődően az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, illetve innovációért és technológiáért felelős minisztert kell érteni.

SZÉNHIDROGÉN

 

Békéscsaba

C217-es lapszám (2018/C217/04) (2018.06.21.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0005.01.HUN&toc=OJ:C:2018:217:TOC 

 

Dráva

C217-es lapszám (2018/C217/05) (2018.06.21.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0009.01.HUN&toc=OJ:C:2018:217:TOC

 

Körösladány

C217-es lapszám (2018/C217/07) (2018.06.21.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0017.01.HUN&toc=OJ:C:2018:217:TOC

 

Szeged-Délkelet

C217-es lapszám (2018/C217/09) (2018.06.21.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0025.01.HUN&toc=OJ:C:2018:217:TOC

 

Tard

C218-as lapszám (2018/C218/07) (2018.06.22.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0010.01.HUN&toc=OJ:C:2018:218:TOC

 

Tiszafüred

C218-as lapszám (2018/C218/08) (2018.06.22.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0015.01.HUN&toc=OJ:C:2018:218:TOC

 

Tiszatarján

C218-as lapszám (2018/C218/09) (2018.06.22.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0019.01.HUN&toc=OJ:C:2018:218:TOC

 

Újszilvás

C218-as lapszám (2018/C218/10) (2018.06.22.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0024.01.HUN&toc=OJ:C:2018:218:TOC

 

Zalaerdőd

C218-as lapszám (2018/C218/11) (2018.06.22.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0028.01.HUN&toc=OJ:C:2018:218:TOC

 

 

GEOTERMIKUS ENERGIA

 

Gádoros

C217-es lapszám (2018/C217/06) (2018.06.21.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0013.01.HUN&toc=OJ:C:2018:217:TOC

 

Nagykanizsa-Nyugat

C217-es lapszám (2018/C217/08) (2018.06.21.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0021.01.HUN&toc=OJ:C:2018:217:TOC

 

1.    A pályázati felhívásban meghirdetett területek koordinátái (hivatkozással a felhívások 4. pontjára)

 

SZÉNHIDROGÉN
Békéscsaba pdf xls
Dráva pdf xls
Körösladány pdf xls
Szeged-Délkelet pdf xls
Tard pdf xls
Tiszafüred pdf xls
Tiszatarján pdf xls
Újszilvás pdf xls
Zalaerdőd pdf xls
GEOTERMIKUS ENERGIA
Gádoros pdf xls
Nagykanizsa-Nyugat pdf xls

 

2.    A koncessziós pályázati kiírás megvásárlása, a vételár átutalása és az átvétel módja (hivatkozással a felhívások 10. és 11. pontjaira)


A koncessziós pályázaton az vehet részt, aki a Koncessziós pályázati kiírást megvásárolta. A pályázati dokumentáció megvásárlásához Pályázati azonosító lapot kell kitölteni 2 példányban. A Koncessziós pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig – a Pályázati kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében – előzetes telefonos egyeztetés után (+36-20-772-6019 vagy +36-1-301-2902) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban MBFSZ) Ügyfélszolgálati Irodájában (1145 Budapest, Columbus utca 17–23.) vehető át, munkanapokon 8–14 óra között. Az átvételt az MBFSZ a Pályázati azonosító lapok aláírásával igazolja, amelyből az egyik példány a vásárlónál marad.

A Pályázati felhívások és a Pályázati azonosító lapok, melyek tartalmazzák a kitöltési útmutatót, letölthetők a kormányzati portálról és az MBFSZ weboldaláról.

 

SZÉNHIDROGÉN
Békéscsaba
Dráva
Körösladány
Szeged-Délkelet
Tard
Tiszafüred
Tiszatarján
Újszilvás
Zalaerdőd
GEOTERMIKUS ENERGIA
Gádoros
Nagykanizsa-Nyugat

 

A Pályázati azonosító lapok, melyek tartalmazzák a kitöltési útmutatót, innen tölthetők le:

 

Természetes személy
Nem természetes személy

 

Az átutalási közleményen minden esetben szükséges feltüntetni a Pályázati kiírást megvásárló nevét, valamint az adott területre vonatkozó (az alábbi táblázatban szereplő) kódot!

 

SZÉNHIDROGÉN
Békéscsaba BECHDV
Dráva DRCHDV
Körösladány KOCHDV
Szeged-Délkelet SZCHDV
Tard TACHDV
Tiszafüred TFCHDV
Tiszatarján TTCHDV
Újszilvás UJCHDV
Zalaerdőd ZACHDV
GEOTERMIKUS ENERGIA
Gádoros  GAGTDV
Nagykanizsa-Nyugat NAGTDV

 

További információk a pályázati kiírás megvételével kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhetők:


+36-20-772-6019

+36-1-301-2902

3.    A pályázat benyújtásának határideje és helye (hivatkozással a felhívások 13. pontjára) 
 

A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani a pályázat benyújtására megadott időpontban az MBFSZ Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.), magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.
 

A pályázatok benyújtásának időpontja területek szerint:

SZÉNHIDROGÉN
Békéscsaba 2018. szeptember 26. 
10-12 óra között
Dráva 2018. szeptember 26. 
10-12 óra között
Körösladány 2018. szeptember 26. 
10-12 óra között
Szeged-Délkelet 2018. szeptember 26. 
10-12 óra között
Tard 2018. szeptember 26. 
10-12 óra között
Tiszafüred 2018. szeptember 26. 
10-12 óra között
Tiszatarján 2018. szeptember 27. 
10-12 óra között
Újszilvás 2018. szeptember 27. 
10-12 óra között
Zalaerdőd 2018. szeptember 27. 
10-12 óra között
GEOTERMIKUS ENERGIA
Gádoros 2018. szeptember 27. 
10-12 óra között
Nagykanizsa-Nyugat 2018. szeptember 27. 
10-12 óra között

 

 

4.    A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő, a koncessziós pályázathoz rendelkezésre álló földtani adatok

A pályázat kiírásának napjától a pályázat benyújtására megállapított határidő lejártáig az MBFSZ székhelyén (1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) Adatszobát működtet, ahol elhelyezi a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos korábbi kutatások jelentéseit, dokumentumait. Az Adatszobában elhelyezett dokumentumok nyilvánosak, azok térítés nélkül megtekinthetők.


Az Adatszobát az MBFSZ Adattári Főosztályával előre egyeztetett időpontban, ügyfélfogadási időben lehet igénybe venni.
Bejelentkezni és időpontot egyeztetni az Adattár munkatársainál lehet a +36-1-373-1842-es telefonszámon, munkanapokon 9 és 14 óra között.
Az adatokba történő betekintés igénylése, illetve a betekintés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárban meghatározott rend (az MBFSZ elnökének 2/2017. számú utasításában foglaltak) szerint történik.