Legyen a munkatársunk!

2019 Apr. 16.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bányászati és Gázipari Főosztályon bányageodéziai mérési feladatokat ellátó kormánytisztviselő (vezető-hivatalitanácsos) álláshely betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony legfeljebb 2020.04.07-ig

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Ellátandó feladatok:
Terepi:        külszíni geodéziai ellenőrző bányamérési feladatok
Irodai:         beszolgáltatott bányaművelési térképek ellenőrzése, térfogatszámítás
                   eseti, szakértői munkákban való részvétel

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:
A külszíni bányák éves ellenőrző mérési programjának megfelelően - március és november között - a munkaidő jelentős részét terepen kell tölteni, novembertől márciusig budapesti irodai munkavégzés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat, Cafetéria Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőfokú földmérő végzettség,
• B kategóriás jogosítvány,
• AutoCad szoftver felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Terepi földmérési munkákban szerzett jártasság,
• terepi körülmények közti munkavégzés,
• angol műszaki, szakmai nyelv alapfokú ismerete (elsősorban írott szöveg),
• más CAD szoftverek (ITR, Microstation, stb.), térinformatikai programok (ArcGIS), pontfelhő kezelés ismerete,
• B kategóriában szerzett autóvezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati értékelők általi megismeréséhez hozzájárul.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:
Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Harmados Éva részére a harmados.eva@mbfsz.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:
A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik interjún vesznek részt, majd a pályázatok benyújtásának határidejét követő 15 napon belül elnöki döntésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Közigazgatási Állásportál (https://kozigallas.gov.hu), 2019. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 15 napos határidőt követő 15 munkanapon belül megsemmisítésre kerülnek, valamint az elektronikus nyilvántartásból törlésre kerülnek. Jelen pályázati felhívás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján került hivatalosan közzétételre. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell magát alávetnie.