Kutatási projektek

Űrfizikai kutatás

Az űrkutatás téma keretében mindenekelőtt a Nap-Föld fizikai kölcsönhatásokat, a földmágneses tér időbeni változásai és a Föld körüli térség állapotváltozásai...

Magminta projekt

A mélyfúrási magminta-gyűjtemény a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár részeként működik. A magminta-gyűjtemény fenntartásának célja Magyarország földtani megismerése...
""

Földmágneses monitoring hálózat

2018 már. 14.
A földmágneses tér területi és időbeli változásának megfigyelésére világszerte felszíni mágneses hálózatokat tartanak fenn. Magyarországon a földmágneses hálózat fenntartása az...

Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése

2018 feb. 26.
A projekt a nemfémes ásványi nyersanyagok potenciáljának felmérésével foglalkozik.

Szénvagyon kutatás

2018 feb. 13.
A projekt célja medenceanalitikai elemzések és a perspektivikus szénvagyonokra vonatkozó vizsgálatok, elsősorban a hazai szénkutatási programok adattári dokumentációs anyagainak újrafeldolgozásával.

Magyarország geokémiai téradatbázisa

2018 feb. 7.
A projekt célja az ország környezetgeokémiai állapotának felmérése a meglévő geokémiai felvételi munkák eredményeinek célirányos ellenőrzése és értékelése, valamint új...

Földrengésveszélyeztettség – mérnökszeizmológiai térképezés

2018 feb. 6.
A projekt célja a földrengéssel szembeni méretezéshez használható Eurocode 8 konform szeizmikus altalaj osztály térképek szerkesztése, és az ehhez szükséges...

Komplex őslénytani vizsgálatok

2018 jan. 30.
A projekt célja az őslénytani gyűjteményekhez kapcsolódó tudományos kutatás .