Országos Földtani és Geofizikai Szakkönyvtár

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy könyvtáraink technikai okok miatt bizonytalan ideig zárva tartanak.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

Sürgős ügyben kérjük, keressék Dr. Palotás Klárát a következő email címen: klara.palotas@sztfh.hu


2012. április 1-jén a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet összevonásával létrejött a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. 
2017. július 1-vel  a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet beolvadt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba, új neve Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ).  
2022. január 1-től a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a fenntartónk.     

A két könyvtár továbbra is két telephelyen működik, nyilvános feladatkörű szakkönyvtárként.
HUNTÉKA
Online katalógus. A Földtani és a Geofizikai szakkönyvtár közös katalógusa.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Geofizikai Szakkönyvtár könyvállománya maradéktalanul fel van dolgozva,
a Földtani Szakkönyvtár feldolgozása folyamatban van!
(Naprakész frissítés a Földtani Szakkönyvtár oldalán elérhető Huntéka adatbázisban valósul meg! Az itteni, közös katalógus adatai időszakosan kerülnek frissítésre!)
Küldetésnyilatkozat

Nyitvatartás:

Hétfő 9.00-12.00 és 13.00-15.00

Szerda 9.00-12.00 és 13.00-15.00

Péntek 9.00-12.00 és 13.00-15.00


Elérhetőség:

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.

E-mail: library@sztfh.hu


Könyvtárhasználati szabályzat, Kölcsönzési szabályzat

Könyvtári szolgáltatások:
Beiratkozott olvasóinknak az olvasótermi szolgáltatás és a kölcsönzés ingyenes.
Segítséget nyújtunk a könyvtár használatához, irodalomkutatáshoz és adatbázisaink használatához.

A HunTéka katalógus  az 1995 után leltárba vett könyveket, konferencia anyagokat, szakdolgozatokat, doktori értekezéseket, egyes folyóiratok monografikus köteteit és a visszamenőleg feldolgozott dokumentumokat tartalmazza.

Az 1995 előtt állományba vett könyvek a cédulakatalógusban kereshetők, szerző, cím, földrajzi, ETO majd tárgyszavak szerint, s a konferencia anyagok a konferenciák neve, megjelenési helye, ideje, rendezője szerint. A retrospektív feldolgozása a régi anyagnak folyamatosan történik. 

A folyóiratok katalogizálása is elkezdődött a HunTéka katalógusban. Az előfizetett folyóiratok alapadatait már kereshetők, a cserébe és ajándékba kapott folyóiratok feldolgozása még a kardex rendszerben, papír alapon történik.

CD-DVD nyilvántartásunkba az 1993 óta elektronikus formában, önállóan megjelent könyveket, szakdolgozatokat, doktori értekezéseket, konferencia anyagokat, katalógusokat, adatbázisokat dolgozzuk fel.

A Magyarországon 1995-tõl megjelent, földtani gyũjtőkörbe tartozó (11 folyóirat) cikkeket, monográfiákat, konferencia anyagokat referáljuk az American Geological Institute-nak. A feldolgozott dokumentumok bibliográfiai tételei a GeoRef lemezeken jelennek meg (közel 2.2 millió rekord). Olvasótermünkben kikérhetők, irodalomkutatásra, adatellenőrzésre kiválóan alkalmasak.

Kiadványaink

Nyitvatartás:

Igény szerint.


Elérhetőség:

Cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

E-mail: library@sztfh.hu


Működési és Könyvtárhasználati Szabályzat

2008. évtől kezdődően a külső érdeklődők számára is biztosított katalógusaink használata. A Geofizikai Szakkönyvtár Huntéka változatának OPAC-os elérhetősége a következő:

Közös OPAC
Geofizikai Szakkönyvtár katalógusa

olvaso1

Az Geofizikai Szakkönyvtár állományának alapját báró Eötvös Loránd hivatali és személyes hagyatékából származó könyvek és kéziratok képezik. Birtokunkban van Eötvös több művének eredeti kiadása, különlenyomata, - melyek a báró Eötvös Loránd Emlékkiállításon tekinthetők meg.

A Geofizikai Szakkönyvtár 1922 óta rendszerezve gyűjti a geofizika és rokontudományainak külföldi és hazai szakirodalmát (könyvek, folyóiratok, térképek, különlenyomatok, mikrofilmek, szabadalmak, szabványok, prospektusok, CD-k, DVD-k, stb.).

A 2017. évi összesített állományadatok a következők:

 

A gondozásunkban megjelenő kiadványokért cserébe 55 országból kapunk értékes szakirodalmat.

cedulakatalogus

Az állomány feltártságát a kezdetektől kialakított és folyamatosan fejlesztett betűrendes és szakkatalógus biztosítja. A különböző dokumentumtípusok szerint épített katalógusok a könyvek, folyóiratok, térképek, különlenyomatok, fordítások, mikrofilmek, szabadalmak, szabványok, az utóbbi időben pedig a CD-k, DVD-k és egyéb elektronikus illetve audiovizuális kiadványok visszakereshetőségét biztosítják.

A téma szerinti keresést 1988-ig cédulakatalógus, majd 1988 után számítógépes katalógus teszi lehetővé a könyvtárat használók számára. 1989-től, a számítógépes feldolgozás bevezetésétől a MICROISIS programrendszer segítségével dolgoztuk fel a beérkezett kiadványokat, amely több szempontú visszakeresést biztosított. 2004-től az MTA SZTAKI által kifejlesztett KISTÉKA könyvtári szoftver, majd 2008-tól a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer biztosítja a Geofizikai Szakkönyvtár állományának teljes visszakereshetőségét.

olvaso2

A Geofizikai Szakkönyvtár szolgáltatásait nyilvános feladatköréből adódóan más intézmények kutatói, egyetemek és főiskolák oktatói, hallgatói, tanulók és egyéb érdeklődők is használhatják.

A legújabb nyomtatott szakirodalom havi frissítéssel található meg az olvasótermi bemutatófalon.

A Geofizikai Szakkönyvtár hagyományos szolgáltatási mellett az EISZ (Web of Science, Science Direct, SpringerLink) és az EBSCO interneten keresztül elérhető adatbázisai is segítik a tájékoztató munkát.

Hasznos linkek, adatbáziscímek, E-könyv, folyóirat lelőhelyek

Geofizikai Közlemények (Geophysical Transactions) (teljes szövegű elérése)

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MÁELGI) ...jelentése (teljes szövegű elérése)

Magyar Geofizika (teljes szövegű elérése)
A mindenkori utolsó három év anyaga,  továbbra is a Magyar Geofizikusok Egyesületének tulajdonában marad. Minden évben a már nem aktuális következő év anyaga a szerződés értelmében átadásra kerül és feltöltik az Adatbázisba.

A könyvtár az MFGI Columbus utcai székházának III. emeletén található.

A Geofizikai Szakkönyvtár nyilvános, használata beiratkozott olvasóinak ingyenes, külső tagoknak kölcsönzéshez munkahelyi (egyetemi) jótállás szükséges.

A Geofizikai Szakkönyvtár az állományában megtalálható kiadványokról másolatot készít.