Nagy sikerrel zajlott le a "Hazai szénvagyon fejlesztési perspektívái" című projekt zárórendezvénye

2018 May. 29.

A 2018. május 24-én tartott "Hazai szénvagyon fejlesztési perspektívái" című projekt zárórendezvényén került bemutatásra „A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei” című könyv.

A konferencián a Miniszterelnökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Mátrai Erőmű Zrt., a Mecsekérc Zrt., az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Századvég Gazdaságkutató Zrt., a szénbányászati régiók országgyűlési képviselői és Bányászati Klaszterei, valamint a konzorciumi partner Miskolci és Pécsi Tudományegyetemek kutatói mellett több bányavállalkozó is részt vett, valamint a brüsszeli székhelyű EuroCoal szervezet főtitkára is jelen volt.

A konferencia a meghirdetett szakmai program mentén összesen kilenc előadásban mutatta be az elért eredményeket, amelyek elérhetőek itt:

A konferencia alkalmából az MBFSZ gondozásában jelent meg „A hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei” című könyv, amely magas szakmai színvonalon, gazdagon illusztrált tartalommal ad komplex áttekintést a hazai szénelőfordulásokról, azok hasznosítási lehetőségeiről az alábbi fejezetek mentén:

  1. A hazai szénvagyon dokumentációs és adatrendszerei
  2. Módszertani fejlesztési lehetőségek a hazai szénkutatási gyakorlatban
  3. Magyarországi szénelőfordulások földtani, teleptani, szerkezeti és vízföldtani adottságai
  4. Kiemelt mélyművelésű szénbányászati projektek földtani bányászati adottságai
  5. A hazai szénelőfordulások minőségi jellemzői
  6. A szénelőkészítés technológiája és magyarországi alkalmazásai
  7. A szénelgázosítás és a direkt hidrogénezési eljárások technológiai áttekintése
  8. Kritikus elemek kinyerési és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
  9. Bányászati meddők mezőgazdasági hasznosításának lehetőségei
  10. A szén gazdasági perspektívái

A könyv teljes tartalma letölthető itt.