GeoBank

Tisztelt Felhasználók!

2024.07.10. (szerda) 10-13 óráig karbantartási műveleteket végzünk, ami miatt a GeoBank szolgáltatás elérésében kisebb kiesések lesznek.

 

Az MBFSZ GeoBank nevű adatbázisa a Magyarországon mélyült fúrások adatait, valamint a terepi felvételezések és a fúrások dokumentálása során elkülönített és a földtani térképeken és fúrási adatbázisában alkalmazott földtani egységek adatait és jelkulcsát tartalmazza.

Az adatbázis 270 000 fúrási rekordot tartalmaz. Minden fúrás egyedi azonosítóval (FRS_ID) rendelkezik. Az adatbázisban elérhető az MBFSZ Adattár országos fúrásnyilvántartása is.
 
Alapadatok
A fúrásokról nyilván tartjuk azok törzsadatait: fúrás jele, száma, település, koordináták, mélyítés éve, talpmélység.
Elérhető további kiegészítő információk:

  • más vetületi rendszerekben érvényes koordináta (WGS84, UTM33N, UTM34N),
  • más adatrendszerekben fellelhető azonosító (pl. MBFH Adattár,  kútkataszter),
  • a rekord megbízhatóságának minősítése (egyedi, duplum, bizonytalan koordináta stb.).

 
Ezen adatok alapján épül fel az MBFSZ webes térképszerverén elérhető Magyarország fúráspont térképe.
 
Tematikus adatok
A GeoBank lényegi része a fúrásokhoz rendelhető bármilyen tematikus adatsor.
A jelenleg elérhető fő tematikák:

  • fúrási rétegsor: fúrásonként tetszőleges számú rétegsor tárolható, melyhez minden esetben hozzátartozik az átértékelés ideje, projektje, megvalósító személye,
  • magadatok: a fellelhető fúrómagok részletes adatai (raktár, épület, polc stb.),
  • sekélyfúrások esetén: szemcseeloszlás, geokémiai adatok,
  • vízföldtani adatsor: vízkémia, szerves anyag tartalom, hasznosítási adatok stb,
  • nyersanyag adatok.

 
Magyar Földtani Jelkulcs
A GeoBank egyik alappillére a földtani egységeket tartalmazó táblája. Ez a jelenleg érvényes, egységes Magyar Földtani Jelkulcs.
Ez tárolja az egyes földtani képződmények nevét, indexét, korbesorolását, fáciesét, litológiai leírását és az intézeti munkához szükséges további adatokat. A fúrási rétegsor adatok is a Magyar Földtani Jelkulcs rekordjaira hivatkoznak.
 
Kezelőfelület
A GeoBank kétnyelvű: minden adat elérhető magyar és angol nyelven.
A GeoBankhoz webes böngészőben futtatható lekérdező és kezelőfelület tartozik. A lekérdezések eredményei a rendszerből exportálhatók xls formátumba.
 
Hozzáférés
Az adatbázishoz teljes hozzáféréssel csak az MBFSZ munkatársai rendelkeznek.
Mások - regisztrációt követően - korlátozott üzemmódban használhatják az adatbázist, mely az alábbi linken érhető el.
www.mbfsz.gov.hu/geobank/
 
Korlátozás
Jelenleg csak a Magyar Földtani Jelkulcs illetve a fúrások törzsadatai kérdezhetőek csak le, rétegsoradatok és egyéb tematikus adatok nem.
 
A törzsadatokon túli adatok (rétegsor, talajvízszint, magadatok, projektinformációk stb.) jelenleg nem hozzáférhetőek a webes felületen regisztrálás után sem. Ezeket az MBFSZ Adattárban vagy az MBFSZ Könyvtárban lehet személyesen kutatni.