Felsőoktatás

A hazai felsőoktatás támogatása

Az MBFSZ fontos küldetése a hazai felsőoktatás támogatása. A Szolgálat a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán tart fent tanszéket, illetve az ELTE TTK kihelyezett tanszékét működteti. Emellett az MBFSZ munkatársai számos hazai egyetemen végeznek oktatói-témavezetői tevékenységet. Minden évben lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak a nyári gyakorlatuk elvégzésére.

ELTE Regionális Földtani Tanszék

ELTE
Tanszékvezető:
Dr. Maros Gyula PhD

Tel: +36 1 251 7678
E-mail: maros.gyula@mbfsz.gov.hu

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 1988-ban alapította meg a Magyar Állami Földtani Intézetbe (MÁFI) kihelyezett Regionális Földtani Tanszékét. A Regionális Földtani Tanszék működését az ELTE TTK és Szolgálat között a jogfolytonos Együttműködési Megállapodás szabályozza. Az együttműködés célja az egyetemi oktatás és továbbképzés, a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés, valamint a szakmai érdekképviselet feladatainak összehangolt végzése.
 
A Regionális Földtani Tanszék korábbi vezetői: Dr. Hámor Géza (1988-1999), Dr. Császár Géza (1999-2008), Dr. Fodor László (2008-2014), Dr. Budai Tamás (2014-2019)

Kép
eltereg1_2.png

ME Bányászati, Földtani és Közigazgatási Intézeti Tanszék

 

Tanszékvezető:
Takács Ernő
Tel.: +36 1 920 2239
E-mail: takacs.erno@mbfsz.gov.hu
 

A Tanszék a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) által, 2017. január 31-én aláírt Együttműködési Megállapodás keretében jött létre. A Tanszék működésének keretében a két intézmény az oktatás és a kutatás területein már több évtizede fennálló szakmai együttműködését kívánja tovább erősíteni. Az MBFSZ oktatási tevékenységet végző munkatársaiból álló új tanszék a Műszaki Földtudományi Kar országosan egyedülálló alap-, mester- és doktori képzési programjait fogja segíteni, hasznosítva a rendelkezésre álló széleskörű közigazgatási, bányászati földtani-geofizikai kutatási kutatási tapasztalatokat.

További oktatási tevékenység

Oktató neve Oktatott tárgy/téma neve Intézmény
Bauer Márton SMT Kingdom szeizmikus értelmező szoftver alkalmazása Miskolci Egyetem
Bodor Emese Réka Paleobotanika ELTE
Budai Tamás Magyarország földtana ea. Pécsi Tudományegyetem
Budai Tamás Földtörténet ea. Pécsi Tudományegyetem
Budai Tamás Rétegtan ea. Pécsi Tudományegyetem
Budai Tamás Historical geology Pécsi Tudományegyetem
Budai Tamás Stratigraphy Pécsi Tudományegyetem
Budai Tamás Magyarország kőzetei gyak. ELTE
Cserkész-Nagy Ágnes  SMT Kingdom szeizmikus értelmező szoftver alkalmazása Miskolci Egyetem
Galambos Csilla Kutatási eredmények megjelenítése ELTE
Hegyi Csaba OMNI és VISTA szoftverek alkalmazása  a szeizmikus projekt tervezésben és QC adat feldolgozásban Miskolci Egyetem
Kajner Péter Fenntartható vidékfejlesztés I. ELTE
Kajner Péter Fenntartható vidékfejlesztés II. (kutatószeminárium) ELTE
Kamburov Sztefan kutató szeminárium Miskolci Egyetem
Kamburov Sztefan külfejtési termelési módszerek Miskolci Egyetem
Kercsmár Zsolt Magyarország földtana ELTE
Kercsmár Zsolt Magyarország földtana gyakorlat (kainozoikum) ELTE
Maros Gyula Földtani terepi adatfelvétel Miskolci Egyetem
Maros Gyula BSc Államvizsga Bizottság ELTE
Plank Zsuzsanna Roncsolásmentes Környezetdiagnosztika Miskolci Egyetem
Prakfalvi Péter Alábányászottságból és  alápincézettségből származó építésföldtani problémák, esettanulmányok Miskolci Egyetem
Prakfalvi Péter Bányászati tevékenység környezeti hatásai, esettanulmányok Miskolci Egyetem
Püspöki Zoltán Általános és Történeti Földtan Debreceni Egyetem
Püspöki Zoltán szekvencia sztratigráfia ea., gy. Miskolci Egyetem
Szappanos Bálint Kvartermalakológia ELTE
Szőcs Teodóra Vízminőség-védelem Miskolci Egyetem
Takács Ernő AVO módszer alapjai és alkalmazásának  lehetőségei a CH kutatásban Miskolci Egyetem
Takács Ernő Uránkutatás Kanadában Miskolci Egyetem
Török Kálmán Litoszféra ELTE

 

Témavezetés, Egyéb tevékenység

Témavezető neve

Téma címe

Tevékenység

Intézmény

Bodor Emese Réka

Kainozoikumi echinodermaták

PhD kutatás (konzulens)

ELTE

Bodor Emese Réka

Rudista kagylók vizsgálata

MSc kutatás (témavezető)

ELTE

Kercsmár Zsolt

Kárpát-medence gyepvasércei

PhD kutatás (témavezető)

PTE

Kercsmár Zsolt

BSc Államvizsga Bizottság

államvizsga

ELTE

Maros Gyula

BSc Államvizsga Bizottság

államvizsga

ELTE

Takács Ernő

Üregkutatás szeizmikus módszerekkel

BSc diplomamunka

ME

Katona Gábor

BSc, MSc Államvizsga Bizottság

államvizsga

ME