Kiadványaink

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) és elődintézményei mindenkori alapvető tevékenységébe tartozik a kutatási eredményeinek szöveges és térképi formában való közreadása. 
A kiadványok különböző formákban jelennek meg (folyóiratként, térkép-magyarázóként, alkalmi kiadványként, térkép formájában stb.) és már kezdetektől fogva a Földtani és Geofizikai könyvtárak fontos feladata, hogy állományukba gyűjtsék, rendszerezzék és így bocsássák az olvasók rendelkezésére.
A mai kor követelményeinek megfelelően az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK Elektronikus Periodika Adatbázis) segítségével kiadványaink nagy része már digitális formában is elérhető. Itt a honlapon közzétesszük mind a bibliográfiai (listás), mind az OSZK EPA-ban elérhető teljes szövegre mutató linkeket.

2019-ben megjelent kiadványaink:

Megjelentek a Magyar Királyi Földtani Intézet alapításának 150. évfordulója tiszteletére - Published in honour of the 150th anniversary of the establishment of the Royal Hungarian Geological Institute.

Babinszki Edit (írta); (társszerz
ők) Földvári Mária, Kercsmár Zsolt, Király Edit, Maros Gyula, Orosz László, Péterdi Bálint, Thamóné Bozsó Edit: 150 éves a Földtani Intézet. Budapest, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ), 2019. 251 p.
A könyv Könyvtárunkban megvásárolható 3.120 Ft-ért. 
A könyvről az alábbi ismertető jelent meg (katt a linkre).

Izsó István: A bányahatóság története Magyarországon. Budapest, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ), 2019. 129 p.

Földtani Intézet kiadványai

(korábban: Magyar Királyi Földtani Intézet, Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI))
Kiadványaink elektronikus formában az Elektronikus Periodika Adatbázisban (EPA) és a Magyar Elektronikus Könyvtáron (MEK) keresztül érhetőek el, a linkek a „Letölthető kiadványok”-ra kattintva ide mutatnak.
Térképek és magyarázók listája
(Az Intézet által kiadott, nyomtatásban megjelent térképek és magyarázók bibliográfiai leírása)

Szöveges kiadványok (lista/letölthető dokumentum):

Geologica Hungarica. Fasciculi Instituti Geologici Hungariae Ad Illustrandam Notionem Geologicam et Palaeontologicam. Series Geologica (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Geologica Hungarica. Fasciculi Instituti Geologici Hungariae Ad Illustrandam Notionem Geologicam et Palaeontologicam.Series Palaeontologica (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

International Post-Graduate Course on The Principles and Methods of Engineering Geology 1975

International Post-Graduate Course on the Principles and Methods of Engineering Geology 1979 

KGST GEOINFORM Bibliografija

MÁFI alkalmi kiadványok (Letölthetőek a MEK-ből, folyamatosan!)

MÁFI és PRODINFORM

MÁFI Évi Jelentés (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

MÁFI Évi Jelentés - Beszámoló a vitaülésekről

MÁFI Évkönyvek (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Magyar tájak földtani leírása

Magyarázatok a Magyar Korona Országainak részletes földtani térképéhez. 1883-1902, 1904, 1906-15

Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképeihez. Általános Magyarázó a Talajtani Térképekhez. Bp. 1935-1946

Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Königlich Ungarischen Geologischen Anstalt  

Módszertani közlemények (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Nemzetközi Továbbképző Tanfolyam a Mérnökgeológia Alapjairól és Módszereiről 1975

Special paper (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Tájegységi- és földtani- magyarázók

Geofizikai Intézet kiadványai:

Geofizikai Közlemények (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MÁELGI)...jelentése (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

Magyar Geofizika (Letölthető kiadványok (Minden szám!))

A mindenkori utolsó három év anyaga továbbra is a Magyar Geofizikusok Egyesületének tulajdonában marad. Minden évben a már nem aktuális következő év anyaga a szerződés értelmében átadásra kerül és feltöltik az Adatbázisba.

 

A Szolgálat által alapított lapok szerkesztősége és kiadója:
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
1145 Budapest Columbus utca 17–23.
Felelős szerkesztő: Dr. Fancsik Tamás elnök
Műszaki szerkesztő: Dr. Piros Olga