Geofizika

Vízkutatási, környezetvédelmi, geotechnikai felhasználásra, építőanyag-kutatásra sokelektródás méréseket ajánlunk a felszín alatti 0-50 méteres mélységtartomány anyagi összetételének és szerkezetének megismerésére.
Magnetotellurikus szelvény
Mélyföldtani, geotermikus és szénhidrogén-kutatási célra használható módszer, amelynek eredménye a fajlagos ellenállás-eloszlás pár száz méteres mélységtől több tíz kilométerig.
Adatcsomagok
A Szolgálat a legteljesebb országos földtani, geofizikai, bányászati adatbázisok felhasználásával komplex földtani adatkészleteket állít össze ipari és tudományos kutatások támogatására...
Szeizmikus kutatási szolgáltatásunk magában foglalja a 2D és 3D szeizmikus kutatások tervezését, engedélyeztetését, a szeizmikus mérések kivitelezését, valamint az adatfeldolgozást...
A VSP mérés adatokat szolgáltat a felszíni szeizmikus szelvény alapján értelmezett földtani modell pontosításához.
Szeizmikus cross-hole mérés
A mérések célja a felszín közeli (0-150 m) rétegek sebességének és kőzetmechanikai tulajdonságainak meghatározása.
Mikroszeizmikus vizsgálatok
A Szolgálatnál rendelkezésre álló nagyszámú 3, illetve 6 csatornás adatgyűjtővel és rövid periódusidejű (1, 2 és 4,5 Hz) érzékelővel vállalunk...
Szeizmikus vibrátorok bérbeadása
Geofizikai mérésekhez bérelhetők szeizmikus vibrátorok szakképzett személyzettel vagy személyzet nélkül. Igény esetén a szervizhátteret is biztosítani tudjuk.
Elektromágneses térképezés
A felszín közeli 0–5 méteres összlet elektromos ellenállásának szelvénymenti, területi meghatározása.
Gravitációs és mágneses adatfeldolgozás
Gravitációs és mágneses adatok feldolgozása, paramétertérképek szerkesztése, speciális feldolgozások, sekély és mélybeli hatások szétválasztása (amplitúdó, hullámhossz) és frekvencia (változékonyság) alapján...
Földmágneses anomália térkép
A földmágneses felmérés gyors és hatékony módszer földtani szerkezetek modellezésére és felszínközeli, emberi eredetű tárgyak roncsolásmentes felkutatására. A deklináció mérésével...
Bouguer anomaly map
A gravitációs és a nagy pontosságú mikrogravitációs mérések a felszínalatti kőzetek, képződmények sűrűségéről, tömegeloszlásáról adnak információt. A különböző kőzettípusok sűrűsége...