Releváns jogszabályok

Speciális, az MBFSZ működésével kapcsolatos alapjogszabályok   

 

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

Sajátos, a bányafelügyeletre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

  • 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet  a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
  • 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről
  • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
  • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
  • 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 

Kapcsolódó fontosabb jogszabályok

 

A Munkavédelem Nemzeti Politikája


A Munkavédelem Nemzeti Politikáját a Kormány a 2016. október 5-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el, majd a 1581/2016. (X. 25.) Korm. határozatban rendelte el a jóváhagyott dokumentum közzétételét a Kormány honlapján.
A Munkavédelem Nemzeti Politikája 2016-2022 elnevezésű dokumentum itt érhető el.

Amennyiben nem kimondottan a bányászattal kapcsolatos, hanem általános munkavédelmi kérdése van, kérjük forduljon az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya által működtetett Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálathoz az ingyenesen hívható telefonszámon vagy e-mailben.
Ingyenes (zöld) telefonszám: (06 80) 204-292
e-mail: munkavedelem-info@itm.gov.hu