Egyéb tisztviselők

 

Információbiztonsági felelős

Közérdekű bejelentések

Az információbiztonsági felelős feladatköréhez kapcsolódó bejelentéseket a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál az információbiztonsági képviselő fogadja.
Írásban  a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1590 Budapest Pf. 95. alatti címre történő megküldéssel tehető bejelentés.
szóbeli  bejelentések fogadása az 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. szám alatti épület 113. számú irodájában történik.
E-mailben a ibf@mbfsz.gov.hu  címen tehető bejelentés.
 
Az információbiztonsági felelős feladatai az alábbiak:

 

Felelőssége: Az információ biztonsági felelős feladata az informatikai biztonság szintjének folyamatos ellenőrzése, a biztonsági incidensek megelőzése, illetve a bekövetkező incidensek hatásának mérséklése érdekében, valamint a beszerzések, informatikai fejlesztések során a biztonsági követelmények érvényre juttatása. Egy bekövetkezett informatikai biztonsági esemény kapcsán az okok feltárásában és a felelősök azonosításában való részvétel.

 


Munkavédelmi képviselő

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat munkavédelmi képviselőjének elérhetőségei:

 

Neve:  Szepessy Gábor

E-mail: munkavedelmi.kepviselo@mbfsz.gov.hu
 

Közérdekű bejelentések

 

A munkavédelmi képviselő feladatköréhez kapcsolódó bejelentéseket a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál Szepessy Gábor munkavédelmi képviselő fogadja.
Írásban  a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1590 Budapest Pf. 95. alatti címre történő megküldéssel tehető bejelentés.
szóbeli  bejelentések fogadása az 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. szám alatti épület 148. számú irodájában történik.
E-mailben a  munkavedelmi.kepviselo@mbfsz.gov.hu  címen tehető bejelentés.
 

A munkavédelmi képviselő feladatai az alábbiak:

 

A munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.
A munkavédelmi képviselő tájékozódhat a munkahelyek, munkaeszközök állapotáról, illetve a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról. Véleményt nyilváníthat, intézkedéseket kezdeményezhet a munkabalesetek, megbetegedések elkerülése érdekében, továbbá részt vehet ezek kivizsgálásában, illetve körülményeik feltárásában.
A munkavédelmi képviselő érdekképviseleti lehetőségeinek, jogosultságainak pontos leírása az 1993. évi XCIII. törvény 72.§-ában olvasható.