e-ügyintézés

Tisztelt Partnerünk!

Az SZTFH az elektronikus ügyintézési szolgáltatások (EÜSZ) keretében az állampolgárok, hivatalok és cégek számára az alábbi lehetőségeket nyújtja.

 1. Hivatali Kapu Szabályozott Tevékenységes Felügyeleti Hatósága (SZTFH)
 2. Koncessziós pályázati ügyintézés, adattári adatszolgáltatás igénylés, hatósági nyilvántartással kapcsolatos ügyitézés
 3. E-PAPÍR (elsődlegesen magánszemélyek részére)
 4. Keresetlevél (ÁNYK) (a jogerős közigazgatási döntésekkel szemben jogorvoslatra jogosultak (ügyfelek) részére)
 5. Általános megkeresésre alkalmas nyomtatvány (ÁNYK) (elsődlegesen magányszemélyek részére)
 6. Jogsegély (jogosult hatóságok részére)

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. január 1-i hatállyal a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény értelmében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat tevékenységét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága keretei között látja el.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy beadványaikat, megkereséseiket ezentúl a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hivatali kapuján keresztül tudják megküldeni, melynek elérhetősége: 

- általános célú: SZTFH (KRID: 469506375)
- kizárólag személyügyekkel kapcsolatban: SZTFHHR (KRID: 662586776)

MBFSZ – Koncessziós pályázati dokumentáció megvásárlási igényének bejelentése (pályázati azonosító lap)

A bányászati ügyekért felelős miniszter a koncesszióra kijelölt területekre nyilvános koncessziós pályázati felhívást tesz közzé a koncessziós pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő időpontját megelőzően legalább 90 nappal két országos megjelenésű napilapban és az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Koncessziós Pályázati Kiírás tartalmazza mindazokat a szempontokat, illetve a benyújtás feltételeit, amelyeknek a pályázó részéről meg kell felelni. Pályázatot csak a pályázati dokumentációt megvásárló nyújthat be.  

MBFSZ – Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból történő adatszolgáltatás

Az MBFSZ keretében működő Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár alapfeladata az – általában nagy anyagi ráfordítást igénylő – földtani, geofizikai kutatások és bányászati tevékenység során keletkezett földtani adatok gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és azok megfelelően szabályozott szolgáltatása. Ezen a felületen az Adattárból történő adatszolgáltatásra űrlapon nyújthat be kérelmet.

MBFSZ – Nyilvántartásba vétel nyomástartó berendezést vizsgáló szakértők és felügyeleti személyek részére

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység az MBFSZ-hez történő bejelentést követően folytatható. Amennyiben megfelel a jogszabály által meghatározott követelményeknek, nyilvántartásba vételre kerül. Az esetleges adatváltozással kapcsolatos bejelentését is itt kezdeményezheti.

MBFSZ - Földtani szakértői tevékenység folytatásának bejelentése - névjegyzékbe való felvétel és megújítása

A földtani szakértői tevékenység az MBFSZ-hez történő bejelentést követően folytatható. Amennyiben megfelel a jogszabály által meghatározott követelményeknek, nyilvántartásba vételre kerül. Ön megjelölheti, hogy a nyilvános földtani szakértői adatbázisban mely adatai közzétételéhez járul hozzá. 5 évente meg kell újítania a szakértői nyilvántartásban való kezelését, amit szintén ezen a felületen tehet meg. Az esetleges adatváltozással kapcsolatos bejelentését is itt kezdeményezheti.

MBFSZ – Nyilvántartásba vétel bányaüzemi felelős műszaki vezetők részére

A bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest (a továbbiakban együtt: bányaüzemi felelős műszaki vezető) köteles megbízni. A bányaüzemi felelős műszaki vezetőt a bányafelügyelethez be kell jelenteni.

MBFSZ – Nyilvántartásba vétel hites bányamérők részére

A bányatérkép hitelesítését hites bányamérő végezheti. A hites bányamérő felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását. A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el, tevékenységét a bányafelügyelet ellenőrzi. A hites bányamérőt a bányafelügyelethez be kell jelenteni.

Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfélkapuval, cégkapuval, hivatali kapuval rendelkező ügyfeleket (állampolgárok, cégek, hivatalok) az MBFSZ-szel. A felületről csak abban az esetben lehet levelet küldeni, ha a felhasználó rendelkezik Ügyfélkapuval. (Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, kérjük, kattintson ide.)

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg a képernyőn kért adatokat. Címzettként kérjük kiválasztani a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot és témacsoportként a 'Bányászati és földtani ügyek'-et. Ezt követően az alábbi ügytípusok közül választhat:

 1. Bányászati és földtani ügyeket érintő adatszolgáltatás
 2. Bányászati, Építésügyi, Földtani engedélyezési eljárások
 3. Bányajáradék önbevallás 
 4. Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer jóváhagyási eljárások
 5. Széndioxid földalatti tárolási engedélyezéssel kapcsolatos ügyek
 6. PB gázforgalmazás, működési engedély minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása
 7. Biztonsági szabályzatok alól általános eltérés, felmentés iránti kérelem
 8. Geotermikus védőidom kijelölése, igazolások kiadása
 9. Nyilvántartásbavétel iránti kérelem 
 10. Bányatérképpel kapcsolatos ügyintézés
 11. Vízföldtani napló iránti kérelem
 12. Egyéb olyan bányászati és földtani ügyek, amelyet a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak
 13. NATéR Regisztráció
   

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénynek (Pp.) történő megfelelés érdekében, a jogerős közigazgatási döntésekkel szemben kezdeményezett felülvizsgálat esetén a keresetlevelet és mellékleteit az alábbi űrlapon lehet előterjeszteni.

A kitöltéshez szükséges a számítógépen telepített Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program, mely nemcsak a NAV, hanem a közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni. Innen tölthető le.

5. Általános megkeresésre alkalmas nyomtatvány (ÁNYK)
Általános célú megkeresés esetében az alábbi (mbfh_mbf_alt.jar) űrlapot használja.

A kitöltéshez szükséges a számítógépen telepített Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program, mely nemcsak a NAV, hanem a közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni. Innen tölthető le.

6. A jogosult hatóságok belföldi jogsegély megkereséseit kérjük az alábbi központi e-mail címre küldeni: info@mbfsz.gov.hu