Figyelemfelhívás a bányafelügyelet által vezetett névjegyzékekben szereplő személyek részére

2022 ápr. 29.

Felhívjuk a bejelentés alapján valamely tevékenység folytatására jogosult személyek (bányaüzemi felelős műszaki vezető, nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő, hites bányamérő, földtani szakértő), valamint a robbantómesterek és robbantásvezetők figyelmét az adatváltozás-bejelentési kötelezettségükre.

A Bányafelügyelet felhívja az általa nyilvántartásba vett
•    a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) szerinti bejelentés alapján a tevékenység folytatására jogosult személyek (bányaüzemi felelős műszaki vezető, nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő, hites bányamérő, földtani szakértő), valamint
•    a bányászatról szóló törvény szerinti robbantómesterek és robbantásvezetők
figyelmét az adatváltozás-bejelentési kötelezettségükre.
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban (lakcím, telefonszám, stb.) bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak, vagyis a fenti személyek esetében a Bányafelügyeletnek.
A bányafelügyelet által vezetett nyilvántartások helyes, naprakész vezetése és a nyilvántartott személyek elérhetősége érdekében elengedhetetlen a személyi adatokban történt változások mielőbbi bejelentése a nyilvántartást végző hatóság részére.
A nyilvántartásba vett személy adatváltozás bejelentésének elmulasztása kötelezettség szegésnek minősül, amely a Bt. 41/A. § (4) bekezdése értelmében bírsággal sújtandó.
A bírság elkerülése érdekében hívja fel a figyelmet a Bányafelügyelet a nyilvántartásba vett személyek adatváltozás-bejelentési kötelezettségére.