MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH), mint az állami földtani feladatokat ellátó szerv a 1993. évi XLVIII. bányászatról szóló törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. §-a szerint és összhangban az SZTFH elnökének az SZTFH SZMSZ-ről szóló 2/2021. (XII. 29.) sz. utasítása 2. függelékének előírásaival vezeti az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartást.
 
A Bt. szerint az ország ásványi nyersanyagai természetes állapotukban az állam tulajdonában vannak. Ezen ásványkincsek hazánk természeti erőforrásainak és nemzeti vagyonának részét képezik, nyilvántartásukat a SZTFH és jogelődei végzik 1953 óta.