Telephelyek

Az SZTFH Columbus utcai épületében működik az Országos Bányakapitányság, illetve a Földtani Szolgálat néhány szervezeti egysége.
Jelenleg az SZTFH Földtani Szolgálat legtöbb szervezeti egysége ebben az épületben működik.
Gyűjteményi anyagunk Rákóczibányán: több százezer kőzet és ősmaradvány
Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium
A Budapest-Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium tevékenységének célja a különböző geodinamikai folyamatok monitorozása, a földi árapály-változások, tektonikai és környezeti deformációk...
A Homonna utcai telephelyen működik a Szolgálat Radiometriai-, a Metrológiai- és a Paleomágneses laboratóriuma.