Vízföldtani napló

A digitális Vízföldtani napló megrendelésével és elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás

A Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményeit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) írja elő.

Az adatszolgáltatással, a Vízföldtani napló elkészítésével és kiadásával kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 8/C. § -a (módosította a 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet 8.§-a) szabályozza.

A fúrt vízkutak dokumentálása, azaz a „Vízföldtani napló”, továbbra is megrendelés és adatszolgáltatás alapján készül, amit a kivitelező köteles elektronikus úton a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) részére megküldeni. A vízföldtani napló készítésére vonatkozó kérelem a https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/ oldalon nyújtható be az SZTFH_EP34 ügyszámon.

A megrendeléskor kötelezően megadandó adatokat a mellékelt mintaűrlap tartalmazza.


Az alábbiakban felsoroljuk a rendeletben előírt Vízföldtani napló kiállításához szükséges hiánytalan adatszolgáltatás követelményeit:
•    A mellékelt „Fúrt kút adatszolgáltatása” űrlap értelemszerű és teljes körű kitöltése. Az űrlapon közölt adatok nem lehetnek ellentmondásban a mellékleteket képező mérési jegyzőkönyvek adattartalmával. Kútjavítás vagy adathelyesbítés esetén az adatszolgáltatási űrlapon (külön oldalak) közölni kell a megelőző állapotra vonatkozó adatokat is.
•     Az engedélyes azonosításához szükséges adatok keretében az engedélyes neve, címe, és a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetősége. (Az ügyfélkapu vagy cégkapu szolgáltatáson keresztüli elektronikus elérhetőség.) 
•    Földtani rétegsor leírás. Formáját a KvVM rendelet 2. melléklet M1.3. pont (A földtani rétegsor leírásának formája) szerint, módját és tartalmát a M3.1. (A földtani rétegsor leírásának szempontjai) pont szerint kell elkészíteni. A földtani rétegsor legalább makroszkópikus leírását a fúrásból származó rétegminta alapján a mélyfúrás-geofizikai mérések eredményeit figyelembe véve kell végezni, és a leírt rétegek földtani korbesorolásával, esetenként a formációk megnevezésével kell zárni.
•    Geodéziai bemérés jegyzőkönyve. A meghatározást geodéziai méréssel kell elvégezni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

  1. kút EOV X, Y koordinátáit centiméter pontossággal, valamint a terepszintnek és a kút egy fix pontjának (pl.: csőperem, kútfej, stb.) mBf magasságát 
  2. földi mérés esetén a felhasznált alappontok számát, műholdas mérés esetén a műszer típusát és a GNSS szolgáltatás használatának igazolását 
  3. a mérés időpontját, a mérést végző geodéta nevét, jogosultságát.

•    Fényképmelléklet. A kútról és a kút környezetének területhasználatáról fényképet kell mellékelni.

•    Helyszínrajzok: 

  1. Áttekintő helyszínrajz a kút tágabb környezetének területéről 1:25000 méretarányban. 
  2. Részletes helyszínrajz a kút környezetét magába foglaló területről 1:1000 – 1: 10000 méretarányban.

•    A gáz-víz viszony vizsgálata. Akkreditált vizsgálólaboratórium „Vizsgálati jegyzőkönyve”. (a KvVM rendelet 5. § (4) szerint). A jegyzőkönyvön egyértelműen és pontosan azonosíthatóan kell feltüntetni a minta származásai helyét (településnév, a kút pontos címe és/vagy helyrajzi száma, a kút jele, a kút mélysége).
•    Vízvizsgálati eredmény. Akkreditált vizsgálólaboratórium „Vizsgálati jegyzőkönyve” (Korm. rendelet 8/A. § (1) szerint). A jegyzőkönyvön egyértelműen és pontosan azonosíthatóan kell feltüntetni a minta származásai helyét (településnév, a kút pontos címe és/vagy helyrajzi száma, a kút jele, a kút mélysége).
•    Csövezési vázlatot a megvalósult kútszerkezetről a mellékmunkák feltüntetésével.
•    A KvVM rendelet 13. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott jogosultak által végzett mélyfúrás-geofizikai és befejező műszeres kútvizsgálati mérések jegyzőkönyveinek és szelvényeinek elektronikus változata.
Az elvégzendő méréseket a KvVM rendelet 1. melléklete tartalmazza.
•    Egyéb mellékletek. Csatolni kell minden, a létesítéssel összefüggő földtani-vízföldtani dokumentumot. Ezekre vonatkozóan formai előírás nincs.

Amennyiben bármelyik melléklet feltöltésével kapcsolatban kérdése van, a lajos.kozocsay@sztfh.hu e-mail címen tud segítséget kérni.
A megrendelés során közölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatónk megtalálható honlapunkon. Kérjük, hogy a megrendelés feladása előtt tájékoztatónkat figyelmesen olvassa el, és az abban foglaltak ismeretében tegye meg nyilatkozatát a megrendelés űrlapján. Amennyiben kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére. 

A Vízföldtani napló(k) elektronikus másolatának megrendelését a https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/ lapon a SZTFH_EP36 ügyszám alatt kezdeményezhetik. Felújítási munkálatok miatt a másolatok készítése átmenetileg hosszabb időt vesz igénybe. Kérjük szíves türelmüket!

Elérhetőség:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Vízföldtani Osztály

1143 Budapest, Stefánia út 14.

(+36-1) 251-0999/301 vagy 302