Földtan

A komplex földtani-tektonikai fúrásdokumentáció a drága magfúrási kutatási tevékenység ellenére is értékes alapadat-tömeget eredményez. Ehhez korszerű dokumentációs eszközök és a...
Feltárások és fúrások rétegsorainak dokumentálása; komplex mikrofácies-, üledékföldtani-, és szerkezetföldtani vizsgálatok; szekvencia-sztratigráfiai elemzés, medencefejlődési modellek felállítása, rétegtani korreláció.
A földtani térképezés különböző méretarányokban, rendszeres térképszelvények, földtani tájegységek vagy országos nagyberuházások környezetében végezzük. Emellett expedíciós földtani térképezést is vállalunk.
3D földtani modelleket fejlesztünk különböző projektek földtani megalapozására, egyéb modellek bemeneti tulajdonságainak definiálására.
Sekélyfúrások mélyítésével, az ezen alapuló talaj-, talajvíz minták vételével, laboratóriumi elemzésével földterületek, ingatlanok környezeti állapota mérhető fel, támogatva a tervezett...