Magyarország geokémiai téradatbázisa

A projekt célja az ország környezetgeokémiai állapotának felmérése a meglévő geokémiai felvételi munkák eredményeinek célirányos ellenőrzése és értékelése, valamint új felvételek lefolytatása révén.

A geokémiai alapszintek meghatározása és a természetes és antropogén eredetű anomáliák kutatása az alkalmazott geokémiai kutatások egyik kulcsfontosságú témája. Ezt figyelembe véve az egykori Magyar Állami és Földtani Intézeten belül a nemzetközi irányvonalhoz igazodva kiterjedt geokémiai térképezési munka kezdődött meg az 1990-es évek elején. A hordalékmintákon alapuló nagyléptékű országos felvételt egy szisztematikusan végrehajtott részletes hegyvidéki térképezési munka követte, majd főleg kisebb volumenű hiánypótló és lokális kutatások folytak. Két jelentős külföldi projektben is részt vettünk (FOREGS és GEMAS).

Habár nagy mennyiségű adat halmozódott fel, ezek közös adatbázisba illesztése és együttes értékelése elmaradt. Ezen túlmenően a dombvidékek és alföldi területek kellő részletességű térképezése a mai napig nem valósult meg. A fenti célok figyelembevételével a geokémiai térképezési program folytatása és újragondolása mellett döntöttünk.

A projekt lényegében nem kisebb céllal jött létre, mint hogy a felhalmozódott adattömeg összegyűjtésén és értékelésén, valamint új modellterületi kutatásokon keresztül a geokémiai térképezési módszertant felülvizsgáljuk és pontosítsuk, így előkészítve egy új alapokon nyugvó országos felvételt.

Legfőbb eredményünk Magyarország geokémiai téradatbázisa, amely tartalmazza az összes meglévő geokémiai felvétel adatait, az egyes talaj-, hordalék- és töbörmintákhoz tartozó tényleges vizsgálati eredményekkel együtt. Az adatbázis leegyszerűsített változatát 2018 elején publikáltuk a Szolgálat weboldalán. Elérhetősége: https://map.mbfsz.gov.hu/geokemiai_terkepezes/

A modellterületi kutatások folyamatban vannak.

Projektvezető: Tolmács Daniella 
E-mail: tolmacs.daniella@mbfsz.gov.hu
Résztvevő szervezeti egységek: Alkalmazott és Környezetföldtani Osztály, Geokémiai és Laboratóriumi Osztály