Magyarország nemfémes szilárd ásványi nyersanyag-potenciáljának felmérése

2018 febr. 26.

A projekt a nemfémes ásványi nyersanyagok potenciáljának felmérésével foglalkozik.

Az ásványi nyersanyagok potenciájának felmérése mind hazai mind nemzetközi vonatkozásban fontos szakmai feladata a földtani szolgálatnak, adatokat szolgáltatva ásványvagyon-gazdálkodással foglalkozó szakmai szervezetek, hatóságok, minisztériumok, területfejlesztés-területhasználati szervek részére.

Felismerve a hazai igényeket és a nemzetközi trendekre is alapozva a hazai nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok elterjedésére, minőségére és mennyiségére vonatkozóan 2013-ban elindult egy áttekintés a meglévő reménybeli (prognosztikus) területek vonatkozásában. Az évek során több mint 3000-re emelkedett az adatrendszerünkben kezelt objektumok száma a homok, kavics, építőkövek, agyagok, szerves-anyag tartalmú képződmények, kova, kvarcit, gipsz, lösz és perlit nyersanyagok tekintetében.

A meglévő prognosztikus területek lehatolásának pontosítása céljából terepi kutatásokat végeztünk a Jászság területén, sekélyfúrásokkal és laborvizsgálati adatokkal kiegészítve a meglévő nyilvántartási adatokat. Emellett a folyamatosan bővülő GeoBank-beli sekélyfúrási rétegsorok és szemeloszlási adatok felhasználásával finomítjuk a reménybeli területek vagyonadatait.

Ezzel párhuzamosan ásványi nyersanyag hozzáférés-vizsgálatokat is végzünk, és az egyes hozzáférést módosító tényezők figyelembe vételével adjuk meg a reménybeli vagyon adatokat az egyes nyersanyagokra. A korlátozó tényezők értékelését kezdetben regionálisan végeztük el, majd vizsgálatainkat kiterjesztettük országos léptékre is. A korlátozó tényezők között vizsgáljuk a természetvédelmi korlátozásokat, a közigazgatási határokat (bel- és külterületek), honvédségi területeket, az infrastruktúrával való fedettséget, emellett számításba vesszük a karsztokkal és vízbázissal való érintettséget, illetve egyéb hozzáférést befolyásoló tényezőket (kiváló termőhelyi adottságú szántók, erdőterületek, nagyvízi meder és szükségtározó).