Magyarországi karbonátos kőzetek vizsgálata

A projekt célja a hazai karbonátos kőzetek jellemző mikrofácieseit tartalmazó adatbázis létrehozása és folyamatos fejlesztése, már elkészült archív, és a legfrissebb kutatásokhoz kapcsolódó új vékonycsiszolatok alapján.

A karbonátos kőzetek mikrofáciese az adott kőzet képződési környezetéről, képződésének idejéről, kőzettéválás közbeni és utólagos diagenetikus és tektonikai folyamatokról szolgáltat információt. A mikrofácies elemzés mindezek mellett fontos korrelációs eszköz a rétegtani kutatásokban.

A projekt során az egyes korok szakértői felmérik a már meglévő adathalmazt (csiszolatok, leírások, értékelések, rétegsorok, rekonstrukciók), kijelölik a már meglévő adatok közül a jellemzőket és ezeket az adatbázishoz rendelik. Áttekintik továbbá az általuk kutatott korhoz tartozó rétegsorokat (alapszelvények, fúrások, kulcsfeltárások), és kijelölik azokat a szelvényeket, ahonnan új csiszolatok készülnek. Az elkészült csiszolatokat elemzik, vagy újraértékelik a korábbiakat, és elemzik a leülepedési környezetet, ami alapján üledékképződési rekonstrukciókat készítenek. A projekt szorosan kötődik a mindenkori tájegységi földtani térképezéshez.

A létrejövő adatbázis koronként tartalmazza a jellemző mikrofáciesekre vonatkozó adatokat, a vékonycsiszolatok fényképét, és a begyűjtött kőzet szelvényszerű ábráját, vagy feltárásképét. Az adatbázis fontos adatok szolgáltat a kőzetek mikroporozitásával, repedezettségével, valamint diagenetikai, szöveti és őslénytani tulajdonságaival kapcsolatban. Az adatbázis felhasználható a CH- és a vízföldtani kutatásokban, építőiparban, régészeti kutatásokban, archeológiában, illetve az oktatásban, továbbá minden olyan területen, ahol a karbonátos kőzetek szövetének jelentősége lehet.

Projektvezető: Dr. Kercsmár Zsolt
E-mail:
kercsmar.zsolt@mbfsz.gov.hu
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 14.