A magyarországi szarmata kőzetek üledékföldtani vizsgálata

A projekt fő célja a középső-miocén szarmata képződményekre vonatkozó adatok összegyűjtése, revíziója, terepi dokumentáció, és mindezek adatbázisba foglalása, valamint a fúrási adatok és szeizmikus szelvények értelmezése segítségével szarmata talp- és vastagságtérképek megszerkesztése.

A szarmata kőzetek üledékföldtani vizsgálata eddig kevés figyelmet kapott, tehát egy ilyen kutatás eredményei hiánypótlóak.

A 2015-ben indult projekt fő célkitűzései a középső-miocén szarmata üledékes képződményekre vonatkozó, már meglévő és új adatok összegyűjtése, a korábbi adatok revíziója, és mindezek adatbázisba foglalása. A projekt munkája során folyamatosan bővülő szarmata fúrási adatbázis magába foglalja a szarmatát feltárt, már átértékelt fúrások adatainak revízióját és a még nem átértékelt fúrások szarmata képződményeinek litosztratigráfiai egységekbe történő besorolását.

A terepi vizsgálatok során már korábban ismert és új szarmata feltárások dokumentálását végezzük (GPS helymeghatározás, fotózás, leírás, üledékföldtani értékelés, szelvény szerinti mintavételezés). Az eddigi eredmények pontosítása érdekében figyelmet fordítunk a terepi dokumentáció során begyűjtött kőzetminták malakológiai vizsgálatára, illetve a mintákból készült csiszolatok értékelésére (mikrofácies illetve őslénytani-biosztratigráfiai vizsgálat).

Korábban Magyarországon nem készült szarmata talp- és vastagságtérkép, sem részletes országos elterjedési térkép; a projekt ilyen térképek megszerkesztését is célul tűzte ki. A kiválasztott szeizmikus szelvények értelmezése eredményeként (a fúrási adatokkal megtámogatva), minden évben néhány mintaterületről szarmata talp- és vastagságtérképeket szerkesztettünk (eddig a Kisalföld, Nógrád, Gödöllő-Tóalmás, Tengelic illetve Budajenő területekről készültek térképek).

ProjektvezetőDr. Selmeczi Ildikó 
E-mail: selmeczi.ildiko@mbfsz.gov.hu
Résztvevő szervezeti egységek: Földtani Alapkutatási Osztály, Gyűjteményi Osztály