Szénvagyon kutatás

2018 febr. 13.

A projekt célja medenceanalitikai elemzések és a perspektivikus szénvagyonokra vonatkozó vizsgálatok, elsősorban a hazai szénkutatási programok adattári dokumentációs anyagainak újrafeldolgozásával.

A hazai szénkutatási eredmények alapvetően állami vállalatok beruházásaként, az 1980-as évek végével bezáródóan születtek meg. A kapcsolódó mélyfúrási dokumentációk, mélyfúrási geofizikai mérések és a kutatási zárójelentések készletszámítási dokumentációi (MEO vizsgálati jegyzőkönyvek, elterjedés és készletszámítási térképek) rendszerint megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak, tárolásuk és nyilvántartásuk ugyancsak megfelelő. A papír alapú dokumentációk azonban újrafeldolgozást, a kapcsolódó kiértékelések (korszerű medenceanalitikai szemlélet hiánya) és a készletszámítások módszertana (maximalizált kihozatali tényező) ugyanakkor felülvizsgálatot igényel.

A projekt keretében végezzük a Nógrádi- és Borsodi-medence szénkutató fúrásainak szisztematikus digitalizálását és medenceanalitikai feldolgozását a nagy felbontású integrált sztratigráfia elvárásainak megfelelően. A mélyfúrás feldolgozást a rendelkezésre álló szeizmikus szelvények (újra)értelemzése és kísérleti szeizmikus kutatások is kiegészítik. Ugyancsak a projekt keretében kerül sor a bányászatilag perspektivikus területek (Dubicsány, Sajómercse II., Mizserfa II.) archív anyagainak feldolgozására, 3D földtani modellezésére, alvállalkozó bevonásával a kapcsolódó előzetes feltárási művelési tervek létrehozására, s erre alapozva a MEO adatok szisztematikus újraértékelésével a korábbi készletszámítások verifikációjára.