Bányaüzemi felelős vezető - Könyv oldal

A bányaüzemben felelős műszaki vezetőt és helyettest kell kijelölni. [Bt. 28. § (2)]

A bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeit a 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet határozza meg.

 

A felelős műszaki vezető feladatai, felelőssége

A felelős műszaki vezető felel a Bt. 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, a műszaki előírások és bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért. Felelőssége nem zárja ki a bányavállalkozót vagy más személyeket beosztásuk, illetőleg munkakörük alapján terhelő felelősségét.

A kijelölt felelős műszaki vezetőt és helyettesét a bányafelügyelethez be kell jelenteni. A felelős műszaki vezető és helyettes képesítési követelményeit a miniszter határozza meg. [Bt. 28. § (2)]

Ha a bányaüzem kiterjedése, a munkahelyek egymástól való távolsága, továbbá a veszélyforrások mértéke indokolja, több felelős műszaki vezető helyettest kell kijelölni. Több felelős műszaki vezető helyettes kijelölése esetén a bányavállalkozó - bejelentési kötelezettséggel - jogosult általános helyettest kijelölni a felelős műszaki vezető távolléte vagy akadályoztatása idejére. A kijelölést a bányafelügyelet hivatalból is elrendelheti.

A felelős műszaki vezető (helyettes) felelősségi körébe tartozó ügyekben felettesei csak vele egyetértésben adhatnak utasítást, kivéve, ha közvetlen életveszély vagy egyéb súlyos károsodás veszélye indokolja az azonnali intézkedést. [Vhr. 16. § (3)-(4)]

A Bt. 23., 27., 30., 36. és 42. § -aiban előírt műszaki terveket a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének ellen kell jegyeznie. [Vhr. 29. § (5)]

Könyv tartalomjegyzék