Hatósági igazolás - Könyv oldal

Ásványvagyon igazolás

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 25. § (5) bekezdés alapján az ásványvagyon igazolással kapcsolatos nyilvántartást vezeti.

Az ásványvagyon igazolást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 21. pontjának felhatalmazása alapján az MBFSZ adja ki.

Az igazolási kérelmet az MBFSZ Ásványvagyon-gazdálkodási Főosztálynak kell címezni, amely a bányavállalkozó kérelmére a nyersanyag mennyiségéről, megkutatottságáról és gazdasági kategóriájáról adja ki az igazolást, külön díjazás ellenében.

Könyv tartalomjegyzék