Az MBFSZ-ben került megrendezésre az ORAMA H2020 projekt első előrehaladási értekezlete

2018 jún. 4.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat rendezte meg 2018. május 16-17. között a Finn Geológiai Szolgálat (GTK) által vezetett ORAMA projekt (www.orama-h2020.eu) első előrehaladási értekezletét. Az 1,731,230 € össztámogatású projektben 14 ország 16 partnere vesz részt, a koordinátor a Finn Geológiai Szolgálat (GTK). 

A projekt fő célja a javaslatok kidolgozása az elsődleges és másodlagos nyersanyagokra vonatkozó adatok korszerűsítésére, valamint annak demonstrálása, hogy az adatoptimalizálásra vonatkozó javaslatok működnek, illetve, hogy képzésekkel, útmutatókkal jelentős lépéseket lehet tenni az európai szintű, ipart és döntéshozókat egyaránt támogató korszerű adatszolgáltatás elérése érdekében.

Az első napon munkacsoportok dolgoztak az eddigi eredmények és a következő lépések megvitatása kapcsán. Az MBFSZ mindegyik szakmai munkacsoportban aktívan részt vesz. Az elsősorban ércekre és nemfémes szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó elsődleges nyersanyagok (WP1), és a többek között bányászati meddőket és zagytározókat tartalmazó másodlagos nyersanyagok (WP2) adatrendszerei kapcsán útmutatók készülnek az adatharmonizációhoz. A WP3 főleg az INSPIRE keretek között kötelező adatszolgáltatási modellbe történő illesztéssel foglalkozik.  A WP4-ben konkrét fórumok és képzések szervezésében vesznek részt az MBFSZ munkatársai. A korábbi és jelenlegi projektek rendszerezésével foglalkozik a WP5, ahol keresik az adatharmonizációhoz legjobban kapcsolódó projekteket. Több mint 500 kapcsolódó projektet azonosítottak, melyek közül a legfontosabbakat részletesebben megvizsgálják (pl. MINVENTORY, MINERALS4EU, PROSUM). A WP6 a kommunikációval, eredmények terjesztésével foglalkozik, amelyben az MBFSZ feladatvezető.

A munkaülést terepbejárás követte, amelynek keretében a résztvevők meglátogatták a Szolgálat kezelésében levő gravitációs alappont mérő állomást a Mátyás-hegyi barlangban, illetve a Pál-völgyi barlangot és kőfejtőket, majd a Hármashatár-hegyen folytatták a kirándulást. A kiránduláson lehetőség volt a nyersanyagokkal kapcsolatos adatharmonizációs beszélgetések és jövőbeli lépések megvitatásának elmélyítésére.