Geotermikus kutatások - kúttelepítés előkészítése

2018 márc. 13.

A Pannergy Koncessziós Kft. megbízásából több alkalommal szeizmikus méréseket végeztünk Pér-Bőny települések környezetében. A projekt célja elsősorban az volt, hogy újraértékeljük a területről rendelkezésre álló geológiai, szerkezeti információkat.

Projektgazda: Geofizikai Kutatási Főosztály
Elérhetőség: gkfo@mbfsz.gov.hu

A 2D (vonalmenti) és 3D szeizmikus mérési adatok feldolgozását és azok komplex földtudományi értelmezését követően bővíthetjük ismereteinket a területen lévő rezervoárokról akár a 2500 m alatti tartományokig.

A szeizmikus vizsgálatok több lépésben történtek. A 2D (vonalmenti) szelvények lemérése után egy kezdeti földtani képet kaphattunk a területről és a terület szerkezeti felépítéséről, majd megtörtént az első kutatófúrás helyének meghatározása. Ezeket az adatokat felhasználva, később egy adott térrészre fókuszálva 3D méréseket végeztünk további fúrási helyek kijelölése céljából.

A 3D mérés során nagyobb felbontásban, a kijelölt kutatási területet teljesen lefedve (igyekezve a lehető legmagasabb fedésszámot elérve) kaphatunk információkat, mely során a jelenlévő bonyolult szerkezeteket, vetőket könnyebben le tudjuk képezni.

A legutolsó lépés egy újabb, nagyobb felbontású, részletező 2D szeizmikus szelvény lemérése volt, ahol a mérés során kialakított geometria (a szeizmikus források és geofonok elhelyezkedése, távolsága) lehetővé tette, hogy a teljes üledéksoron túlmenően a triász korú aljzatról is kapjunk információt, amivel pontosíthatók a szerkezeti elemek és lehetőség nyílik további fúrási helyek kijelölésére.

A kutatás eredményeképpen a területen jelenleg két termelő és két visszasajtoló kút működik. A két kút kifolyó hőfoka megközelíti a 100°C-ot, így magát a geotermikus energiát felhasználva több mint 24 000 lakás fűtését, továbbá az Audi Hungaria gyáregység fűtési energiájának legalább 60%-át fedezi.