Futó pályázatok

2018 márc. 13.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat konzorciumi partnereivel, a Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetével (AFKI) és az MTA ATOMKI-val nagy...
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) részvételével szeptemberben indul a második magyar koordinálású projekt a LIFE Éghajlat-politika alprogram keretében.
GINOP infoblokk
2020 febr. 18.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat KÖFOP-1.2.2-VEKOP 18-2018-00001 azonosító számmal és a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat ügyintézési térbe való...
""
Az MBFSZ vezetésével megvalósuló közép-európai együttműködési projekt a felszín alatti vízkészletek utánpótlását célozza a klímaváltozás várható hatásainak figyelembe vételével.
A FORAM projekt célja egy szakértőkből és a nyersanyag szektorban érintett egyéb szereplőkből álló hálózat kiépítése. A projekt fórumot biztosít...
A felszín alatti térrész integrált hasznosítását célzó nemzetek közötti együttműködésre hívta életre az EuroGeoSurveys (EGS) a GeoERA projektet.
Az ORAMA pályázati projekt az európai, elsődleges és másodlagos nyersanyagok adatainak az optimalizálását (gyűjtés, közös nyelv, rendszerezés) tűzte ki célul...
A projekt célja közös európai tudásbázis építése az emberi tevékenységből származó hulladékok, melléktermékek (építési-bontási hulladék, szeméttelepi hulladék, hulladékégetési termék) újrahasznosításával...
A MINLAND projekt célja a területrendezési konfliktusok problémájának megoldása, az engedélyeztetés hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tétele, emellett a témakörben érintett szakemberek...
A NATéR jobb és átláthatóbb használhatósága, új tematikákkal történő kibővítése, ismertségének növelése érdekében folyamatos fejlesztések szükségesek. Így a NATéR első...
A projekt célja képzési központok nemzetközi hálózatának feltérképezése, fejlesztése ásványi nyersanyag témakörben. A projekt vezetője a Spanyol Bányászati és Földtani...
DARLINGe – A Duna Régió geotermikus erőforrásainak fenntartható hasznosítása