Legyen a munkatársunk!

2019 ápr. 16.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Adattári Főosztályán hivatali tanácsos álláshely betöltésére

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

Ellátandó feladatok:
Közreműködés a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által működtetett Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár dokumentumkezelési, adatbázis-fejlesztési és földtani feladatainak végrehajtásában: az adattári papír- és digitális dokumentumállományok gyarapodásával, elhelyezésével, rendezésével, az adatkiadással, az adatvédelemmel és a fizikai védelemmel, az olvasószolgálat működésével kapcsolatos ügyek felelős intézése; a nyilvántartási adatbázisok kezelése; adatfeldolgozások készítése, adatcsomagok összeállítása a Szolgálat munkájához, illetve külső megrendelésre.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Részvétel az olvasószolgálati teendők ellátásában és a dokumentum-állomány kezelésében. Részvétel az adatgyűjtésben, adatfeldolgozásban, adatkiadásban. Részvétel a földtani-geofizikai kutatást, illetve bányászati tevékenységet végzők által teljesített adatszolgáltatások fogadásában, részvétel a felmerülő adatbázis-lekérdezési és -kezelési feladatok végrehajtásában. Részvétel a kapcsolódó belső és külső együttműködési projektekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) Közszolgálati Szabályzat, Cafetéria Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• felsőoktatásban szerzett természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi vagy műszaki szakképzettség,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási gyakorlat,
• közigazgatási alapvizsga,
• földtudományi vagy földrajztudományi szakképzettség,
• könyvtáros szakképzettség,
• levéltáros szakképesítés,
• adatbázis-kezelői, illetve térinformatikai ismeretek,
• államilag elismert nyelvvizsga angol vagy német nyelvből.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget igazoló okirat másolatai,
• pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati értékelők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Harmados Éva részére a harmados.eva@mbfsz.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik interjún vesznek részt, majd a pályázatok benyújtásának határidejét követő 15 napon belül elnöki döntésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Közigazgatási Állásportál (https://kozigallas.gov.hu), 2019. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 15 napos határidőt követő 15 munkanapon belül megsemmisítésre kerülnek, valamint az elektronikus nyilvántartásból törlésre kerülnek. Jelen pályázati felhívás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján került hivatalosan közzétételre. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell magát alávetnie.