Administration - Book page

A Bányafelügyelet feladat- és hatásköreinél használt rövidítések

 

Bt. Act XLVIII of 1993 on mining 
Bt. Vhr. a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
GET. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
GET. Vhr. a GET. végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
Mvt. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
Met. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
Robb. Vhr. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
PBR. a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
GyKF. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
Statútum rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet
MBFSZ Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

 

Book table of content contents