Szénhidrogén kutatás sajátos szabályai - Book page

Magyarországon szénhidrogén kutatási engedéllyel, vagy koncessziós szerződés alapján kutatási joggal rendelkező bányavállalkozók kutatási tevékenységüket csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján végezhetik.  [Vhr. 6/C.§ (1)] .

 

1.) Azok a kutatási tevékenységek - vertikális (VSP), vonalmenti (2D), területi (3D), magnetotellurikus geofizikai mérések - melyek végzése során semmilyen új létesítmény (építmény) nem jön létre a jóváhagyott műszaki üzemi tervben foglaltak alapján végezhetők, egyéb engedély általában nem szükséges.

Robbantásos szeizmikus mérési módszerek végzése estén a szeizmikus vonalakhoz kapcsolódó fúrólyukakban történő robbantások csak külön eljárásban kiadott jogerős robbantási engedély birtokában végezhetők. (121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet)

A bányavállalkozó, illetőleg a földtani kutatásra jogosult szervezet köteles az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) legalább nyolc nappal a Bt. 38. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben említett tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. [Vhr. 23. § (1)]

Az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. [Bt. 38.§ (6)]

 

2.) Azok a kutatási tevékenységek - kutató fúrások mélyítése és kiképzése , a kutatási időszakban végzendő próbatermeltetéshez szükséges felszíni létesítmények, kútkörzetek, mezőbeni vezetékek építése - melyek végzése során új létesítmény (építmény) jön létre csak jogerős építési engedély alapján végezhetők (53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet)

Ez esetben természetesen a bányavállalkozónak az építési jogosultságát igazolni kell, valamint ha a tervezett létesítmény termőföld időleges vagy végleges igénybevételével jár, az engedélyezési kérelemhez mellékelni kell a földhivatal más célú engedélyező határozatát

 

3.) A 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott sajátos építmények vonatkozásában a bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélye - kérelem esetén - a Bt.-ben meghatározott műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárása keretében is megszerezhető.

Book table of content contents