Fizetendő szolgáltatási díjak - Book page

  • Az államigazgatási eljárás során fizetendő alapeljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (Itv.) rendelkezik. Ennek 29.§ (1) bekezdése szerint az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).
  • Az 78/2015. (VII. 7.) NFM rendelet-ben ('a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól') részletezik a felügyeleti díjról, illetve az igazgatási szolgáltatási díjakról (a bányászati jog gyakorlásával és egyéb, az ügyfél kérelmére indított eljárásokkal kapcsolatos díjak;   létesítési és használatbavételi engedélyezés díjai; nyomástartó berendezések bányaüzemi célra történő engedélyezésének díjai; polgári robbantási, robbanóanyag-forgalmazási tevékenység engedélyezésének díjai, tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása) szóló tudnivalókat.
  • A   Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékéről a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnökének 2/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítása (közzétéve: Hivatalos értesítő 2017. 62. szám) rendelkezik.

Book table of content contents