Hites bányamérői tevékenység - Book page

A bányatérkép hitelesítését hites bányamérő végezheti. A hites bányamérő felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását.

A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el, tevékenységét a bányakapitányság felügyeli [Vhr. 20. § (2) és (3)]. A bányatérképek egy példányát - a műszaki üzemi terv mellékleteként - át kell adni a bányakapitányságnak.

A bányatérkép méretére és tartalmára vonatkozó előírásokat, a hites bányamérő képesítésére és szakmai gyakorlatára vonatkozó követelményeket és feltételeit, továbbá a nyilvántartás rendjét a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III.4.) KHEM rendelet (továbbiakban: R.)  határozza meg. [ Vhr. 20. § (2)-(6). ]

A bányavállalkozó köteles a bányaműveléssel és a bányászati létesítményekkel kapcsolatos, a bányabiztonsági szabályzatokban előírt térképeket (bányatérkép) elkészíteni és a változásokkal kiegészíteni [Bt. 33. § (1)] .


A bányatérképen a külszíni alakzatokat, műtárgyakat, a bányászati létesítményeket, a bányaműveleteket, valamint a határvonalakat (bányatelek, védőpillér, kutatási terület, belterület, ásványi nyersanyagtest elhelyezkedést) az erre vonatkozó külön szabályozás szerint szabványos térképi jelekkel kell ábrázolni és hitelesíteni [Vhr. 20. § (1)] .


A hites bányamérő szakmai feladata: felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását.


" Hites bányamérő nyilvántartás "-ba (továbbiakban: nyilvántartás) való felvétel saját kérelemre történik (a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III.4.) KHEM rendelet) . Gazdasági társaság, hatóság vagy intézmény nem kérheti senki nyilvántartásba vételét.


A nyilvántartásba vételi kérelmet az MBFSZ-hez kell benyújtani.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatait, és azt, hogy 'szénhidrogén bányászati', 'külszíni bányászati tevékenység' vagy 'külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység' szakterületre kéri-e a minősítést.

 

A kérelemhez csatolni kell:

 • a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
 • szakmai önéletrajzot,
 • a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot, és
 • a hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot (a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti díj).

 

A nyilvántartásba az vehető (R. 1. § (2) bekezdés és 2. §) fel, aki:

 • a megfelelő kérelmet nyújtotta be,
 • iskolai végzettsége:


a) alapképzési szakon szerzett földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, bánya- és geotechnikai mérnöki, erdőmérnöki vagy építőmérnöki,

b)   mesterképzési szakon szerzett okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles földmérő- és térinformatikai mérnöki,

c)    egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bánya- és geotechnikai, erdőmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség

 

 • szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítések megszerzését követően, az adott bányászati szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.  
 • a szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

 

A kérelmező nyilvántartásba való felvételét az MBFSZ Hites Bányamérő Minősítést kiadásával igazolja [R5.§ (1)] . A minősítés megszerzésének és a tevékenység folytatásának nem előfeltétele a Magyar Mérnöki Kamarai tagság.

 

A nyilvántartást az MBFSZ vezeti, és a hites bányamérők jegyzékét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az MBFSZ honlapján évenként közzé teszi. [R. 7. § (2)].


A hites bányamérő köteles a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokat az MBFSZ-nek 22 munkanapon belül, írásban bejelenteni.

 

A nyilvántartásból a hites bányamérőt törölni kell ,

 

 • a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,
 • az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel valótlan adatokon alapult,
 • cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezték,
 • meghalt,
 • azt kérelmezi.

 

A hites bányamérőt az MBFSZ írásban figyelmezteti, ha a bányatérképekre és feladata ellátására vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott követelményeket megsértette.

 

Az MBFSZ a nyilvántartásból

 

 • egy évre törli azt a bányamérőt, aki a jogkövetkezmény alkalmazását követő két éven belül a meghatározott követelményeket ismételten megszegte.

 

Az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez az R. 3. § (3) bekezdés b) - c) pontjában meghatározott dokumentumokat kell mellékelni.


A kérelmezőnek az ismételt nyilvántartásba vételhez szakmai minősítő vizsgát kell tennie.

Book table of content contents