Ásványi nyersanyag kutatás - Könyv oldal

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 1. § és 49. § 4. pontja értelmében az ásványi nyersanyag kutatás bányászati tevékenységnek minősül.

Magyarországon bányászati tevékenységet végezni csak, a Bt., a Bt. végrehajtásáról kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) és más kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint szabad. E jogszabályok értelmében a bányászati tevékenység, és így az ásványi nyersanyag kutatás is engedély köteles. A Bt. hatálya alatt lévő kutatás fogalmát a Bt. 49. § 17. pont határozza meg.

Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására a miniszter a koncessziós szerződésben kutatási jogot adományoz. Nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására a bányafelügyelet kutatási engedélyt ad.

Az adományozott kutatási jog vagy a kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az ásványi nyersanyag-, illetve geotermikusenergia-kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás kezdeményezésére és az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján végzett kutatására és elfogadott kutatási zárójelentés alapján a bányatelek megállapításának, a geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére.

A kutatási tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott feltételen túlmenően csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet hagyja jóvá (Bt. 22. § (1)-(3) bekezdés)

Könyv tartalomjegyzék