Építésügyi engedélyezés - Könyv oldal

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet továbbiakban: Éhr.) alapján a rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység végzéséhez a bányafelügyelet engedélye szükséges. A bányafelügyelet építésügyi hatósági, illetőleg építésfelügyeleti feladatait első fokon a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya, továbbá az illetékes Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya, másodfokon az MBFSZ látja el.

Könyv tartalomjegyzék