Tűzvédelmi - Könyv oldal

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény  (Bt.), valamint a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) határozza meg a bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogkörét, továbbá szabályozza e hatáskörbe tartozó ellenőrző feladatait, eljárási szabályait, jogosultságait, kötelezettségeit és szankcionálási lehetőségeit.

A bányafelügyelet - tűzvédelmi hatósági jogkörében – ellenőrzi

 

  • a műszaki üzemi terv (MÜT) tűzvédelmi szabályait, valamint helyszíni bejárások során azok megvalósulását,
  • a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni létesítmények  tűzvédelmi szabályainak betartását.

 

A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. (Bt. 43. § (3))

A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a következőkre terjed ki: (Vhr.28. § (1))

  • - ásványi nyersanyag feltárása, kitermelése céljából bányászati technológiával kialakított föld alatti bányatérség, valamint a felhagyott bányák nyitvamaradó térségei;
  • - a föld alatti bányatérséghez a föld felszínén közvetlenül csatlakozó építmények és berendezések (pl. az aknatorony, az aknaszállító berendezés, a szellőztetőberendezés, a föld alatti szállítóberendezés külszínen lévő gépháza);
  • - a folyékony és gáznemű ásványi nyersanyag kutatására, termelésére irányuló mélyfúrás, valamint a fúrási tevékenységhez szükséges, a biztonsági övezeten, a fúrási telepen belül lévő berendezések;
  • - a folyékony vagy gáznemű ásványi nyersanyagok kitermelésére szolgáló kutak, valamint a biztonsági övezeten belül a termelőtevékenységgel kapcsolatban lévő berendezések, tartozékok (kútszeparátor, kútfejszerelvény, glikolozó berendezés, mélyszivattyús himba stb);
  • - a föld alatti gáztárolásra szolgáló földtani szerkezet, természetes vagy mesterséges üreg, a hozzá tartozó kútrendszer és a kutak kútfejszerelvényei;
  • - mezőbeli kőolaj- és földgázvezetékek és tartozékai (pl. a hozzájuk kapcsolódó szeparátorok, gázsűrítők, szivattyúk és csapadékleválasztók).

Könyv tartalomjegyzék