Az ásványi nyersanyag kitermelése, azaz a bányászat (bányászati tevékenység) hazánkban engedélyhez kötött. A bányászati tevékenység végzésére jogosult személy a bányavállalkozó, aki tevékenységét a bányafelügyelet engedélyével kezdheti meg és az engedélyben (határozatban) foglalt feltételek betartásával végezheti. A bányafelügyelet határozatát a bányászati tevékenység különböző fázisait szabályozó alap-jogszabályok, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) és annak végrehajtási rendelete 203/1998.( XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) előírásainak alapján hozza meg.

A Bt-ben előírtak alapján " Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek ) szabad."

A bányatelket kérelemre a bányafelügyelet állapítja meg. 

Könyv tartalomjegyzék