Bányatelek megállapítása - Könyv oldal

A bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat véglegessé és végrehajthatóvá válásától számított 5 hónapon belül kezdeményezheti a bányatelek megállapítását, illetve a geotermikus védőidom kijelölését. Az 5 hónapos időtartamba nem számít bele a környezetvédelmi engedélyezési eljárás és a Bt. 23. § (1a) és (1b) bekezdése szerint tevékenység időtartama. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó bányatelek megállapításának, illetve geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére vonatkozó joga megszűnik. (Bt. 26/A .§ (1) bekezdés)

A bányatelek megállapítására irányuló kérelmet az illetékes Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályára, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal esetében a Bányafelügyeleti Főosztályára (együttesen a továbbiakban: Bányászati Osztály) kell benyújtani. A kérelem szükséges tartalmi követelményeit a Vhr. 11/A. §-a részletesen ismerteti.

A Bányászati Osztály az eljárás során megkeresi az érintett szakhatóságokat, akiknek hozzájárulása a bányatelek megállapításához nem nélkülözhető. Feltételeiket be kell építeni a határozatba, ill. hozzájárulásuk hiányában a kérelmet el kell utasítani.

A bányatelek megállapítással kapcsolatos eljárásokat a Bt. 26. §, 26/A. §, 26/B. §, 26/C. §, valamint a Vhr. 11. §; 11/A. §; 12. § és 12/A. §-ai szabályozzák.

Könyv tartalomjegyzék