Nyomástartó berendezések - Könyv oldal

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezést, nyomástartó rendszert, létesítményt – a 3. pontban foglaltak kivételével - a bányafelügyelet engedélyével szabad

   a) meghatározott helyen létesíteni (felállítani),

   b) használatba venni,

   c) átalakítani, javítani.

2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet szerinti gázforgalmazói engedélyesnek (továbbiakban: engedélyes) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések - a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet biztonsági szabályzatnak megfelelő - létesítésének (felállításának) tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére és elbontására műszaki-biztonsági irányítási rendszert kell kidolgoznia.

A műszaki-biztonsági irányítási rendszert az MBFSZ hagyja jóvá, alkalmazását a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: bányafelügyelet) felügyeli.

3) A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető:

 • a változó telephelyen üzemeltetett mobil nyomástartó berendezések létesítése (felállítása), használatbavétele és elbontása (felhagyása) veszélyességi osztályuktól függetlenül,
 • az „A” veszélyességi osztályba sorolt nyomástartó berendezés használatba vétele,
 • az engedélyes műszaki-biztonsági irányítási rendszere alapján a felhasználók gázellátására létesülő 13 m3  össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik tartályainak, vagy tartálycsoportjainak létesítése, használatbavétele és elbontása (felhagyása), abban az esetben, ha a tulajdonos vagy üzemeltető a tartály biztonsági övezetével érintett közművek üzemeltetőinek hozzájárulását megszerezte, és a tartály elhelyezésének módja nem ellentétes a helyi építési szabályzattal.
  A 13 m3  össztérfogat meghatározása tekintetében ugyanazon felhasználó ellátására egymást követően létesült tartályok térfogatait együttesen kell figyelembe venni.
  Az előzőek szerint létesített nyomástartó berendezés használatba vételét a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatokat követő 8 napon belül be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.
   
 • A bejelentés tartalmazza:
 • az üzemeltető megnevezését, székhelyét,
 • a tartály/berendezés létesítési (felállítási) helyét (település, helyrajzi szám),
 • a tartály/berendezés gyártási számát, típusát,
 • a tartály/berendezés besorolását.

Könyv tartalomjegyzék