Bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztése - Könyv oldal

Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad [Bt. 26. § (1)].

A kőolaj- és földgázbányászatra jogosult bányavállalkozó - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal földgáztárolásra vonatkozó működési engedélyének birtokában a bányafelügyeletnél kezdeményezheti a bányatelek föld alatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezését, ha az a környezetet nem szennyezi, veszélyezteti vagy károsítja. [Bt. 5. § (2)]

A bányatelek megállapítására irányuló kérelmet az illetékes Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal esetében a Bányafelügyeleti Főosztályhoz kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell többek között:

a föld alatti gáztárolásra megállapítani kért bányatelek esetében a tárolás céljára szolgáló földtani szerkezetbe, természetes vagy mesterséges üregbe mélyített fúrások műszaki állapotát, felhasználásuk lehetőségét, a szükséges külszíni berendezéseket, azok műszaki jellemzőit és a gáztárolásnak a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró technológiáját. [Vhr. 11/A. § (4) f)]

Könyv tartalomjegyzék